Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1821

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-05-1716

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "in date 17 april 1716" (17/04/1716).

Type: Verklaring door Jan Petit dat hij grond te Zonnebeke kocht in opdracht van de abdij van Zonnebeke, en dat de koopsom hem terugbetaald werd

Beschrijving: Jan Petit verklaart dat hij van de weduwe van Joos Valcart anderhalf gemet gornd kocht, gelegen binnen de heerlijkheid van Zonnebeke, op 17/04/1716. Hij deed dit in opdracht van de abdij van Zonnebeke, en ontving van Aquilinus Crommelijnck, ontvanger van de abdij, de koopsom.

Tekst

test
[voorkant]

Alsoo Jan petit gekocht heeft voor hem ofte Synnen commant iegens de w[ed]ue Joos valcart een gemet en half Lant sorterende onder de heerelickheijt van Zonnebeke blijkende bij de vijteerfvenisse in date 17 april 1716 Soo is dat den onderschreven Jan petijt declareert Synnen commant de Abdije van Zonnebeke als ontfangen te hebben van d'heer Aquilinus Crommelijnck ontfanger der Abdije van Zonnebeke de principale coopsomme met alle Synne accessoren gevende volle magh ande Abdije voorseijt om het voorn[omde] Lant in eerfven te gaen ende te disponeren gelik van alle hun andere goederen actum desen 2 meij 1716

Jan du petijt