Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1847*

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-12-1724

Type: Vraag door de bisschop van Brugge aan de magistraat van Roeselare voor bijkomend advies van de deken en pastoor van Roeselare, alvorens hij kan beslissen over het verzoek in BRU-AGSB-Z-n1847

Beschrijving: Henricus Josephus, bisschop van Brugge, antwoordt op het verzoek van de magistraat van Roeselare [zie BRU-AGSB-Z-n1847] dat hij eerst advies wenst te krijgen van de deken en pastoor van Roeselare, alvorens te beslissen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1847* staat in de marge van BRU-AGSB-Z-n1847.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Apostille copie Alvooren hier over te disponeren sij dese ghestelt in handen vanden heer onsen lantdeken ende Pastor van Rousselaere ten eijnde hij ons ten vollen informere over den inhoudt deser ende het versouck daer bij ghedaen ende diesaengaende ons diene van sijn advies bij bijsondere brieven actum tot brugghe den 16 december 1724 was onderteekent henricus Josephus Bisschop van Brugghe