Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1745**

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-11-1701

Type: Verlenging van de aanstelling tot schoolmeester van Roeselare van Michiel Haspeslagh door de abt van Zonnebeke voor 3 jaar

Beschrijving: Op vraag van Michiel Haspeslagh verlengt abt Ambrosius van Zonnebeke diens aanstelling als schoolmeester van Roeselare voor 3 jaar.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1745** staat in de marge van BRU-AGSB-Z-n1745.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

op het versouck vanden Suppliant is dese bouenstaende comissie verlanckt voor drije ander naervolghende Jaeren actum tot Sonnebeke den 26. [novem]bre 1701 ond[erteecken]t Ambrosius Abt ende heere van Sonnebeke

BRU-AGSB-Z-n1745

Permissie tot het houden vande vlaemsche schoole tot Rousselaere an Meester Michiel Haspeslach ten Jaere 1698 ende soo gheconvenieert[?] tot den Jaere 1707