Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1736**

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-10-1713

Type: Verklaring dat de prior en een pater van de augustijnen te Roeselare naar de abdij van Zonnebeke gegaan zijn, om de abt te verzoeken hun Latijnse school te mogen openen

Beschrijving: M. Haspeslagh en Deghewiet verklaren dat zij de augustijnen Gobert, prior, en Brouckaert, vergezeld hebben naar de abdij van Zonnebeke, waar deze laatsten de abt verzochten om hun Latijnse Scholen te mogen openen na de vakantie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij onderschreuen verclaeren gheweest te hebben naer de abdije van Sonnebeke opden 7. [octo]bre 1713 met de eerweerde paters gobert prior ende Brouckaert vanden couente der p[aters] Augustijnen tot rousselaere de welcke in onse presentie versochten aenden eerweirdighsten heere Abt permissie om hunne Latijnsche scholen te openen naer hunne vacantie

De:Ghewiet M. haspeslagh

BRU-AGSB-Z-n1736

Supplicatie met de permissie voor meestere Michiel haespeslagh om schole te moghen houden tot rousselaere 1713 alsoock van andere