Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1736*

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-10-1713

Type: Verlenging door de abt van Zonnebeke van de aanstelling van Michiel Haspeslagh als schoolmeester van Roeselare

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt en heer van Zonnebeke, geeft Michiel Haspeslagh de toestemming om opnieuw voor een termijn van 3 jaar school te houden in Roeselare.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1736* staat in de marge van BRU-AGSB-Z-n1736.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreven consenteert aenden suppliant deser requeste om te continueren in het houden de scholen om de kinderen te leeren lesen ende schrijven binnen der stede ende dependentie van Rousselaere voor den termijn van drie jaeren te beginnen van den sevensten [octo]bre 1713 actum daete ut supra

Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke

BRU-AGSB-Z-n1736

Supplicatie met de permissie voor meestere Michiel haespeslagh om schole te moghen houden tot rousselaere 1713 alsoock van andere