Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1736

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Verzoek door de schoolmeester van Roeselare aan de abt van Zonnebeke om zijn aanstelling te verlengen

Beschrijving: Michiel Haspeslagh, schoolmeester te Roeselare, verzoekt de abt van Zonnebeke om schoolmeester te mogen blijven na het aflopen van de eerder toegekende termijn van 3 jaar.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Aen sijn eerweerdigste heere, Mijn heere den Abt ende heere van Sonnebeke, etc[eter]a

Supplierende met ootmoedigh respeckt Meester Michiel Haspeslagh schoolmeestere der stede ende dependentie van Rousselaere Hoe dat den tijdt vande drije Jaeren is naeckende om sijne g'obligierde erkentenisse te doen ende continuatie te versoucken Nemaer alsoo suppliants Commissie is ghebleuen onder d'handen van sijn Eerweerdigste heere, nu gheleden ontrent een Jaer, om met de selue ten deele te connen behelpen in het proces Jeghens de Eerweerde P[aters] Augustijnen binnen Rousselaere soo comt den Suppliant andermael addresseren aen sijn eerweerdigste Heere

ootmodelijck biddende ghedient te wesen den suppliant te verleenen Continuatie van drij Jaeren ghelijck voor desen t'welcke doende etc[etera]

Den suppliant in persoone

test

Supplicatie met de permissie voor meestere Michiel haespeslagh om schole te moghen houden tot rousselaere 1713 alsoock van andere