Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1733*

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-11-1698

Type: Aanstelling door de abt van Zonnebeke van Michiel Haspeslach tot schoolmeester van Roeselare

Beschrijving: Jacobus, abt en heer van Zonnebeke, stelt Michiel Haspeslach aan als schoolmeester te Roeselare, voor een periode van 3 jaar. Hij doet dit na een onderzoek van Haspeslachs bekwaamheid voor deze positie.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1733* staat in de marge van BRU-AGSB-Z-n1733.

Tekst

test
[voorkant]

[In de linkermarge:]

Naer dien den supplijant op sijnne cappaciteijt gheexamineert t'hebben, woort geaccepteert ende geadmitteert voor schoolmeester der stede ende appendentie van Rousselaere voor den tijt van drie iaeren naer date deser omme de selve geexpireert an ons andermaels te addresseren Actum desen 20e[n] [novem]bre 1698 onderteeckent Jacobus Abt ende heere van Zonnebeke