Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1738

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-12-1782

Type: Verzoek door het klooster [van de grauwzusters?] te Roeselare aan de abt van Zonnebeke, om verder school te mogen houden te Roeselare

Beschrijving: Zuster Theresia Glorie, moeder-overste [van de grauwzusters?] te Roeselare, verzoekt de abt van Zonnebeke dat hij het klooster zou toestaan om verder school te houden te Roeselare.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

J.M.f.

Seer Eerweerdigsten Heer Prelaet

D'obligatie geaccompagniert met de begeerte die jk hebbe, van Zijn Eerw[eerdigheijt] te versekeren van mijn oodmoedig respect, heeft mij Laeten de Libertheijt nemen, Zijn Eerw[eerdigheijt] benevens VL[ieder] H[eijlighe] gemeente, te wenschen eenen geluckigen Hoogdag van Kersmisse, met het vervolg van een voorspoedig nieuw-jaer, vervult met alle gratien ende benedictien, volgens VL.[ieder] goede begeirte, tot dien eijnde, Zijn wij presenterende, onse flauwe gebeden, biddende de Zelve te aenveirden, ende wij Zijn Zijn Eerw[eerdigheijt] supplierende te willen permetteren de Continuatie tot het Leeren der Kinderen, in dit betrauwen blijvende, hebbe d'eere te wesen met presentatie van onsen dienst daer wij capable Zijn

test

Seer Eerweerdigsten Heer Prelaet

VL[ieder] Oodmoedige ende onderdaenige dienaeresse S[uste]r M[aria] theresia glorie moeder

Rousselaere den 20 december 1782