Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1739*

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-06-1718

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Op heden desen 2 juni" (02/06/1718).

Type: Verlenging van 3 jaar door de abt van Zonnebeke van de toestemming aan de grauwzusters van Roeselare om school te houden

Beschrijving: Patricius Holvoet, abt van Zonnebeke, verleent moeder-overste Van de Venne en zuster Clara Cordier van de grauwzusters te Roeselare, toestemming om opnieuw 3 jaar school te houden.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1739* staat onder BRU-AGSB-Z-n1739.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

op heden desen 2 juni sijn ghecompareert suster moeder van de venne gheincompaneert met suster Clara cordier ter presentie van d heer ende meestere vanden heer pastor ende deken van rousselare om te versoecken de continuatie vande onderwijse ... jonckeijt op de forme alsvoren waerop ghesonten voort... [voor drie jaeren] van dacte dese den 2 junii 1718 date ut supra

Patricius holvoet abt van Zonnebeke