Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1740

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-08-1778

Type: Verzoek door Ioannes Franciscus Carpentier aan de abt van Zonnebeke om aangesteld te worden als schoolmeester van Roeselare

Beschrijving: Ioannes Franciscus Carpentier filius Sieur Albertus, die onderschoolmeester was onder Innocentius Descamps, voormalig schoolmeester van Roeselare, verzoekt de abt van Zonnebeke, in zijn kwaliteit als scholaster van Roeselare, om de genoemde Descamps te mogen opvolgen als schoolmeester van Roeselare. Hij is in het bezit van een aanbevelingsbrief van de pastoor van Roeselare.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Aen den Eerweerden heer mijn heer den abt ende heere van Zonnebe ke [et]c[etera] [et]c[etera]

Supplierende vertoont met alle Eerbiedigheijt Ioannes franciscus Carpentier filius Sieur albertus hoe dat hij suppliant nu al eenigen tijd het schoolmeesterschap als onder schoolmeester van sieur Innocentius descamps gewesen schoolmeester tot rousselaere, en dat hij in de selve fonctie altijd sich heeft eerlijk gedraegen en sijn devoir

test

gedaen heeft, gelijk het blijkt uijt de attestatie hier nevens bij gevoegt, ende mits het selve school meesterschap nu vaceert ten opsich te van de demissie gedaen door den selven sieur Innocentius descamps soo ist dat sen selven suppliant versterkt met het testimonium van sijn goed gedragh ende van sijn bequaemheijd gegeven door door onsen Eerweerden heer pastor sigh oodmoedelijk presenteert aen sijn Eerweerdigheijd, aen wie alleen als scholaster van rousselaere toekomt het schoolmeesterschap te vergeven om aenveirt te worden als school meester tot Rousselaere en om de commissie dies aengaen te bekommen,

Aldus gepresenteert den 14 augustij 1778

Onderteekent J. F. Carpentier