Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1720

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-08-1778

Type: Verklaring van goed gedrag en zeden door de pastoor van Roeselare betreffende Joannes Franciscus Carpentier

Beschrijving: Ant[onius] Xav[erius] de Bie, pastoor van Roeselare, verklaart dat Joannes Franciscus Carpentier parochiaan van hem is, dat hij een goed gelovige is en van onbesproken levenswandel.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

ego infrascriptus attestor joannem franciscum carpentier parochianum meum esse juvenem catholicae et orthodoxae fidei cultorem, ecclesiam suam parochialem et Sacramenta suo tempore frequentasse, nec in ullo scandalosum nec ulla infamia notatum, sed econtra probis et christianis moribus preditum. rollarii 3.a augusti 1778

Ant[onius] xav[erius] de bie past[or] roll[ariensis]