Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1749*

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-08-1714

Type: Instemming door de abt van Zonnebeke met het verzoek van Joannes Baptista Ramaut [zie BRU-AGSB-Z-n1749] om een muziekschool te mogen openhouden te Roeselare

Beschrijving: Op verzoek van Joannes Baptista Ramaut [zie BRU-AGSB-Z-n1749] en na advies ingewonnen te hebben bij De Lazael, pastoor van Roeselare en deken van de Christenheid, geeft abt Patricius Holvoet van Zonnebeke de genoemde Ramaut toelating om gedurende 3 jaar een muziekschool open te houden in Roeselare.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1749* staat in de marge van BRU-AGSB-Z-n1749.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

[In de linkermarge:] naer ghehoort hebbende het advijs vanden heer de lazael pastor van Rousselaere ende Deken der Christenheijt wordt gheaccordeert aen den Suppliant sijn versouck ten fijnne ende op de manieren als in sijn requeste versocht voor eenen termijn van drie jaeren Actum desen 29 oust 1714 Patricius holvoet Abt ende heere van Zonnebeke