Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1749

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-08-1714

Type: Verzoek door Joannes Baptista Ramaut aan de abt van Zonnebeke om een muziekschool te mogen openhouden te Roeselare

Beschrijving: Joannes Baptista Ramaut, organist te Roeselare, verzoekt de abt van Zonnebeke, als scholaster voor Roeselare, om een muziekschool te mogen houden binnen de stad.

Tekst

test
[voorkant]

Eerweirdighst heere Mijn heere van Zonnebeke

Vertoont met alle respect en eerbiedigheit Joannes Baptista Ramaut organist binnen de Stadt Rousselaere hoe dat hij gairne sigh soude begheeuen om de Musijck als oock het orghelspel Viole etc[etera] te Leeren aen de Jonckeit jn forme als een musijcke schole maer alsoo sulcke niet en magh gheschieden ten sij door Consent van Eerweirdighst heere als schoolaster van het voornomde Rousselaere soo ist dat den suppliant betrauwende op uwe Eerweidighst heere Goedtheit sigh is Keerende tot den seluen

oodtmoedighlijck biddende om dit voorseide Consent met offer van sijn ghebeden tot welvaeren van VL[ieder] seer Eerweirdigheit Rousselaere desen 28 Aug[ustus] 1714

Jan baptiste Ramaut

test
[achterkant]

requeste van jan bap[tis]te ramaut om te hebbe[n] permissie om te moghen leeren de musijcke tot rousselaere gegeven voor 3 jaeren aen dito jan bap[tis]te ramaut 1714