Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1651

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-09-1777

Type: Verklaring van Joannes De Norme dat hij de Veldhoek-Tiende te Beselare pachtte van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Joannes De Norme, inwoner van Beselaere, verklaart dat hij meer dan 20 jaar de Veldhoek-tiende pachtte van de abdij van Zonnebeke. De tiende bedraagt 9 schoven van elke 100 van alle veldvruchten, inclusief tabak.

Opmerking: De documenten n1646 tot en met n1655 werden aan elkaar gehecht met een touwtje.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreven Joannes De norme Landtsman binnen de prochie van becelaere oudt drie-entSeven- tigh Iaeren den welcken certifieert Soo hij doet bij desen van dan beth twintigh Iaeren gepacht te hebben aenden Seer eerweirden heer prelaet der abdie van Zonnebeke sekeren houck thiende binnen de prochie van becelaere genaemt den Velthouck welcke thiende den Certifiant heeft opgehaelt Jn advenante van negen schoven van Jder hondert schoof van alle de vruchten die waeren staende Jnden geseijden Velthouck gelijck oock den negensten plant toubaeq van Jder hondert planten verclaerende al t'gonne voorschreven te bevestighen onder eede aen- socht sijnde aldus verleent tot becelaere desen 20.en [septem]bre 1777 ond[erteecken]t Ioannes De norme