Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1650

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-09-1777

Type: Verklaring van Leonardus Franciscus Verhaeghe dat zijn vader de Veldhoek-Tiende te Beselare pachtte van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Leonardus Franciscus Verhaeghe filius wijlent Jacobus, inwoner van Beselaere, verklaart dat Iacobus Verhaeghe, zijn vader, ongeveer 18 jaar de Veldhoek-tiende pachtte van de abdij van Zonnebeke. De tiende bedraagt 9 schoven van elke 100 van alle veldvruchten, inclusief tabak.

Opmerking: De documenten n1646 tot en met n1655 werden aan elkaar gehecht met een touwtje.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreven Leonardus Franciscus Verhaeghe f[iliu]s w[ijlen]t Jacobus Jongman oudt achtender- tigh Iaeren Jnwoonder deser prochie Van becelaere den welcken Certifieert Soo hij doet bij desen Dat w[ijlen]t Sijnen vaeder Iacobus Verhaeghe ontrent de achthien Iaeren In differente stonden ghepacht heeft aenden seer eerweirden prelaet der abdije van Zonnebeke sekeren houck thiende binnen tselve becelaere genaemt den Velthouck welc- ke thienden den Certifiant ten versoucke van sijnen overleden vaeder heeft opgehaelt Jn adv[enan]te van negen schoven van Jder hondert schoof van alle de vruchten die waeren staende Inden gheseijden Velthouck gelijck oock den negensten plant touebacq van Jder hondert planten verclaerende al t'gonne voorschreven te bevestigen onder eede aensocht sijnde aldus verleent tot becelaere Desen 20.e[n] [septem]bre 1777 toor[conde]n ond[erteecken]t L. f. Verhage