Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1649

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-09-1777

Type: Verklaring van Martinus Vandenbriele dat zijn vader de Veldhoek-Tiende te Beselare pachtte van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Martinus Vandenbriele filius Bernaerd, inwoner van Beselaere, verklaart dat Bernaert Vandenbriele, zijn vader, meer dan 12 jaar de Veldhoek-tiende pachtte van de abdij van Zonnebeke. De tiende bedraagt 9 schoven van elke 100 van alle veldvruchten, inclusief tabak.

Opmerking: De documenten n1646 tot en met n1655 werden aan elkaar gehecht met een touwtje.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschreven martinus vandenbriele f[iliu]s bernaerd oudt eenenveertigh Iaeren JnWoonder der prochie van becelaere den welcken Certifieert soo hij Doet bij desen dat bernaert vandenbriele sijnen vader beth dan twalf Jaeren Jn Differente Stonden gepacht heeft aen den seer eerweirden heer prelaet der abdie van Zonnebeke sekeren houck thiende binnen de selve prochie van becelaere genaemt den Velthouck welcke thiende den Certifiant ten versoucke van sijnen vader bernaert vanden briele heeft opgehaelt Jn advenante van neghen schoven van Jder hondert schoof van alle de vruchten die waeren staende Jnden geseijden Velthouck gelijck oock vanden toubaeq verclarende al t'gonne voorschreven te bevestigen onder eede aensocht sijnde verleent tot becelaere desen 20.en [septem]bre 1777 ond[erteecken]t martinus Van Den briele