Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1691

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-10-1700

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "maete 1690, 1694, 1695 ende 1696" (03/1690; 03/1694; 03/1695; 03/1696); "1692"; "1693"; "1697"; "1698"; "1700"; "1701".

Type: Kwitantie door Jaques Nutten aan de dispensier van Zonnebeke voor 4 jaar intrest op een rente

Beschrijving: Jaques Nutten verklaart dat hij in naam van de kerkmeesters Jacob Lenoir, Rogier Obrij, Jaque Soete en Lieven Lantsheere, van de dispensier van de abdij van Zonnebeke 4 jaren intrest ontving van een rente van 6 pond parisis per jaar, met name van de jaren 1690, 1694, 1695 en 1696. Deze rente staat bezet op enige gronden te Geluveld (?; eventueel Zillebeke?). Het totaal van de intresten bedraagt 2 pond groten Vlaamse munt.

Opmerking: Op de rugzijde van het document bevinden zich enkele bijkomende namen en data; ook deze werden hier opgenomen.

Tekst

test
[voorkant]

Ontfaen bij den onderschreven Jaques Nutten alt gecomutiteert van vier diversche kerckmeesters te weten van Jacob Lenoir rogier obrij Jaque Soete ende lieven Lantsheere vanden heer dispensier vande Abdije van Zonnebeke vier iaeren crois van een rente van ses pon[den] par[isi]s s'iaers verschen[en] maerte 1690 1694 1695 ende 1696 geipotikeert op eenige Landen in Gillevelt[?] dico ontfaen t’samen ter somme van twee pon[den] grooten vlams desen 25.e[n] [octo]bre 1700

J. nuitte

test
[achterkant]

Jan de busschere 1692 en[de] 1693 met sohier 1697 rogier v[er]brugge Anth[oni]s pattijn 1698 1700 en[de] 1701 tsamen 6 Jaeren