Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1690

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-01-1642

Type: Voordracht door de abt van Zonnebeke aan de bisschop van Brugge van Joannes Robin als nieuwe kapelaan van Sint-Michiel in de kerk van Roeselare

Beschrijving: Bernaerdus de Haene, abt van Zonnebeke, draagt aan Nicolaus de Oudeion, bisschop van Brugge, meester Joannes Robin, pastoor van Hooglede, voor als nieuwe kapelaan van Sint-Michiel in de kerk van Roeselare. Deze functie was vacant door het overlijden van meester Gerardus Breijdels.

Opmerking: Volgens de notitie op de rugzijde van het document gaat het om een formulier voor voordrachten.

Tekst

test
[voorkant]

Reuerendissimo Jn Christo patri ac Domino Nicolao de Oudeion Episcopo brugensi Confirmato Bernaerdus de Haene Abbas monasterij Beate Marie de Zunnebeke [Toegevoegd in de marge: Canonicorum regularium ordinis S[ancti] Augustini] Diocesis Jprensis reuerentiam et honorem ad capellaniam sancti Michaelis in eclesia oppidi de Rouslare fondatam (cuius presentatie ad nos Jure patronatus spectat) Jam eiberam [sic] et per mortem Do[min]i ac Magistri Gerardi Breijdels nouissimi Possessoris vacantem R[eueren]dissime v[est]re Paternitati dominu[m] ac Magistrum Joannem Robin Pastore[m] In Hoochlede presentandum duximus et haru[m] serie et presentamus Rogantes quatenus predicto Do[min]o dictam Capellaniam conferre et in illius veram et realem possessionem cum o[mn]ibus Jurib[us] et prouentib[us] inducere et ponere seu induci et poni Mandare dignemini ac velitis Datum et actum in Monasterio n[ost]ro die decima Januarij 1642 sub nostro sigillo consueto In fidem Permissoru[m]

test
[achterkant]

Exemplaria p[re]sentationis ad Pastoratus Capellanias et sacros ordines