Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1603**

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-11-1581

Type: Kwitantie door de abt van Zonnebeke voor de koopsom vermeld in BRU-AGSB-Z-n1603*

Beschrijving: Nicolaus Ogiers, abt van Zonnebeke, verklaart dat hij de som van 576 gulden [zie BRU-AGSB-Z-n1603*] ontving.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1603** staat op de rugzijde van het origineel van BRU-AGSB-Z-n1603*.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ego Nicolaus ogiers Abbas monasterij de zunnebecque fateor me erexisse in domino Officiali ypren... Anthonio Vlamynck retroscriptam sommam quiquaes[?] centum et septuaginta sex florenorum de retroscripta causae presente secretario Capitulj M Oliuerij Feutin hac quarta nouemb[ris] xv.C Octuagesimo primo teste Nicolaus ogiers abbas et signatum Jta est O feutin Secret[arius]