Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1515******

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-06-1473

Type: Einduitspraak door de officiaal van Doornik in het proces tussen Grisolius van Torhout en Monnandus van Roeselare, betreffende het bezit van de kapelanij aan het altaar van Sint-Joris in de kapel van Ter Bets te Roeselare

Beschrijving: De officiaal van Doornik geeft zijn einduitspraak in het proces tussen Grisolius de Thorout en Monnandus de Rollario, betreffende het bezit van de kapelanij aan het altaar van Sint-Joris in de kapel van Ter Bets te Roeselare. Hij oordeelt dat de aanstelling van Grisolius de Thorout tot kapelaan op kanonieke wijze gebeurde, dat Monnandus de Rollario geen rechten kan doen gelden op dat beneficie, en dat deze laatste veroordeeld wordt tot het betalen van de gerechtskosten.

Opmerking: Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst

Gedeelte van
test
/BRU-AGSB-Z-n1515/n1515j.jpg

Jn dei Nomine amen Cognitis huius cause beneficialis meritis et attentis que a[n]i[ma]m n[ost]r[a]m mon[er]e debuerunt Per hanc n[ost]ram s[ente]n[t]iam diffinitiua[m] quam De Jurisperitor[um] consilio super h[oc] nobiscu[m] co[mmun]icato ferimus In hijs scriptis Pronu[n]ciamus et decl[ar]amus collationem p[ro]uisionem et Jnuestituram D[omi]no grisolio de thorout p[res]b[yte]ro actori De capellania p[er]petua fundata ad altare sancti georgij Jnfra limites p[ar]rochie de Rollario tornacen[sis] dioc[esis] per obitu[m] quond[am] Jacobi de busco tunc vacante factas cu[m] alijs Jnde sequutis fuisse et esse cano[ni]cas suu[m]q[ue] debuisse et deb[er]e sortiri effectum d[i]c[t]am q[ue] capellaniam cu[m] suis Juribus et p[er]tinencijs vniuersis eidem D[omi]no grisolio de jure spectasse et p[er]tinuisse spectare q[ue] et p[er]tin[er]e ac adiudicandam fore et adiudicamus decernentes D[omi]no Mo[n]nando De Rollario ex aduerso principali Jn d[i]c[t]a cap[ella]nia seu ad eam nullu[m] Jus competijsse aut compet[er]e Jp[su]m q[ue] ab eadem [rest van de regel doorstreept] amouendu[m] fore et abiudicand[um] ac a[m]mouemus et abiudicamus Sibj D[omi]no mo[n]nando pro hac vice vaca[tio]nis silenciu[m] Jmponentes ac eu[m] Jn expen[sis] huius litis ear[um] taxa[tio]ne nobis Res[er]uata [con]dempnantes

[...?] gross[orum]

[in de linkermarge aantal woorden doorstreept]

[tekst onderaan nauwelijks leesbaar:] [...?] pot[...?] pro D[omi]no grisolio act[ori] et Dibbout pro Reo qui app[...?] [...?]nes seu[...?] [...?] Jllu[m] [...?] et D[omi]n[u]s offic[ialis] ob[?] Reu[er]entia[m] sup[er]ioru[m] De[...?]lit assignan[...?] [...?] ad p[ro] sequend[o] p[raese]nt[...?] sigillifer[...?] [...?] p[ro]mot[...?] [...?] Riebel[...?]e albell[...?] [...?] sabb[...?] Jn vigilia penthecost[es?] qui[n]ta Junij[?] a[n]no lxxiij.┬░

Bauffr[emez]