Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1515*****

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-04-1473

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "feria sexta ante dominicam Oculi mensis marcij die decimanona anno septuagesimo secundo predicto" (19/03/1473); "ad octauam sequentem feriam videlicet sextam ante dominicam letare Jherusalem" (26/03/1473); "Actum … anno septuagesimo secundo et feria sexta ante dominicam Oculi predictis" (19/03/1473); "dicta feria sexta ante dominicam letare Jherusalem predicti mensis marcij die vicesimasexta anno septuagesimo secundo predicto" (26/03/1473); "ad octauam sequentem feriam videlicet sextam ante dominicam Judica" (02/04/1473); "Actum … anno septuagesimo secundo feria sexta ante dominicam letare Jherusalem et die vicesimasexta mensis marcij predictis" (26/03/1473); "dicta feria sexta ante dominicam Judica mensis aprilis die secunda" (02/04/1473); "ad octauam sequentem feriam videlicet sextam ante dominicam Jn Ramispalmarum" (09/04/1473).

Type: Verslag van het proces voor de officiaal van Doornik, tussen Grisolius van Torhout en Monnandus van Roeselare, betreffende het bezit van de kapelanij aan het altaar van Sint-Joris in de kapel van Ter Bets te Roeselare (deel 6)

Beschrijving: Zesde deel van het verslag betreffende het proces voor de officiaal van Doornik, tussen Grisolius van Torhout en Monnandus van Roeselare, die elkaar het bezit betwisten van de kapelanij aan het altaar van Sint-Joris in de kapel van Ter Bets te Roeselare.

Opmerking: Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst

Gedeelte van
test
/BRU-AGSB-Z-n1515/n1515h.jpg

Postea autem aduenien[te] feria sexta ante D[omi]nicam Oculi mensis marcij die decimanona anno septuage[si]mo secundo p[rae]d[i]c[t]o Ac comp[ar]en[tibus] p[er]sonal[ite]r et constitutis coram nobis Jn Iudicio Jn D[i]c[t]a curia tornacen[si] p[ar]cium p[rae]d[i]c[t]arum hincinde p[ro]cu[rato]ribus quibussupra no[m]inibus Prefatus Judocus de cottignies no[m]i[n]e p[ro]cu[rato]rio Dicti actoris termino assigna[tio]nis Dicte diei satisfacien[...] vt dicebat Jn et contra pro parte Dicti Rei sup[er]ius p[ro]ducta excipien[...] coram nobis dixit et allegauit g[e]n[er]alia verbo Quibus sic actis Jp[s]i p[ro]cu[rato]res hincinde concorditer acceptaru[n]t

[in de linkermarge: p[ro]cur[ator] act[oris] contra p[ro]ducta dicit g[e]n[er]alia]

Gedeelte van

test
/BRU-AGSB-Z-n1515/n1515i.jpg

nosq[ue] eis p[rae]fiximus et assignauimus p[rae]figimusq[ue] et assignamus diem siue terminu[m] ad octauam sequen[tem] feriam videlicet sextam ante D[omi]nicam letare Jh[e]r[usa]l[e]m Ad faciend[um] et per nos fieri vidend[um] et audiend[um] colla[tion]em om[n]j et singulor[um] huius cause actorum vlt[er]iusq[ue] faciend[um] et p[ro]cedend[um] ac fieri et p[ro]cedj vidend[um] et audiend[um] Jn D[i]c[t]a causa via Juris Actum In D[i]c[t]a curia torn[acensi] anno septuage[si]mo s[e]c[un]do et feria sexta ante D[omi]nicam Oculi p[rae]dict[am]

[in de linkermarge: Ad faciend[um] coll[ati]o[n]em actor[is]]

Occurren[te] Jtaq[ue] D[i]c[t]a feria sexta ante D[omi]nicam letare Jh[e]r[usa]l[e]m p[rae]dicti mensis martij Die vicesimasexta anno septuage[si]mo s[e]c[un]do p[rae]d[i]c[t]o Ac comp[ar]ent[ibus] p[er]sonal[ite]r et constitutis coram nobis Jn Judicio Jn D[i]c[t]a curia torn[acensi] p[ar]tium p[rae]d[i]c[t]arum hincinde p[ro]cu[rato]ribus no[m]inibus p[rae]scriptis Nos ad eorum Instanciam om[n]ia et singula huius cause acta et acticata habuimus et habemus pro collationatis p[rae]figen[tibus] et assignan[tibus] eisdem p[ar]tibus Jn p[er]sonas D[i]c[t]orum suorum p[ro]cu[rato]rum sponte acceptantium diem siue terminu[m] ad octauam sequen[tem] feriam videlicet sextam ante D[omi]nicam Judica Ad concludend[um] et per nos concludi vidend[um] et audiend[um] In D[i]c[t]a causa necnon Jn cadem p[ro]cedend[um] et p[ro]cedj vidend[um] et audiend[um] via Juris Actum In D[i]c[t]a curia torn[acensi] anno septuage[si]mo secundo feria sexta ante D[omi]nicam letare Jh[e]r[u]salem et die vicesimasexta mens[is] marcij p[rae]dict[a]

[in de linkermarge: Coll[ati]o actorum]

[in de linkermarge: Ad concludend[um]]

Consequenter occurren[te] D[i]c[t]a feria sexta ante D[omi]nicam Judica mensis aprilis die secunda Ac comparen[tibus] p[er]sonaliter et constitutis coram nobis In Judicio In D[i]c[t]a

curia tornacen[si] p[ar]tiu[m] p[rae]d[i]c[t]arum hincinde p[ro]cu[rato]ribus no[m]inib[us] quibussupra Nos ad eorum Instanciam In hac p[raese]nti causa cum p[ar]tibus Jpsis seu earum p[ro]cu[rato]rib[us] nil aliud dicere volentibus concludend[...] duximus et concludimus Et vlterius eisdem p[ar]tibus In p[er]sonas D[i]c[t]orum suorum p[ro]cu[rato]rum sponte acceptancium p[rae]fiximus et assignauimus p[rae]figimusq[ue] et assignamus diem siue terminu[m] ad octauam sequent[em] feriam videlicet sextam ante D[omi]nicam Jn Ramispalmar[um] Ad audiend[um] Jus et decretum n[ost]r[u]m siue n[ost]ram s[ente]n[t]iam diffi[niti]ua[m] sup[er] p[rae]miss[is] et Jn hac causa per nos sibi dici et p[ro]ferri Si D[i]c[t]a die co[m]mode fieri possit et de Jure Actum Jn D[i]c[t]a curia tornacen[si] anno septuage[si]mo s[e]c[un]do et feria sexta ante D[omi]nicam Judica p[rae]dict[a]

[in de linkermarge: Ad audiend[um] Jus]

Bauffremez

ix g.

sed[?] p[ro] sigillo iiij s. f[...]s Pauonis