Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1515****(3)

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-12-1457

Type: Verzoek door Johannes Fabri aan de officiaal van Doornik, om in zijn voordeel te oordelen in zijn proces tegen 3 andere personen, betreffende het bezit van de kapelanij van Sint-Joris te Roeselare

Beschrijving: Einde van een verzoekschrift: Johannes Fabri verzoekt de officiaal van Doornik om in zijn einduitspraak te oordelen dat de benoeming van de eiser tot kapelaan van Sint-Joris in de kapel van Ter Bets te Roeselare op kanonieke wijze gebeurde zodat hij er zich de rechtmatige eigenaar van mag noemen, en dat de verweerder geen rechten kan doen gelden op dat beneficie.

Opmerking: Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

Quare concludendo petit et humilit[er] supplicat d[i]c[t]us d[omi]n[u]s actor per vos ven[erabi]lu[m] d[omi]n[u]m suu[m] prelibatu[m] ac v[est]ram diffinitiua[m] sentencia[m] siue decretu[m] pronu[n]ciare decerni [et] declarari coll[ati]o[n]em p[ro]uisione[m] et acceptatione[m] de d[i]c[t]a capellania sibi actori vt p[rae]mitti[tur?] f[a]c[t]as ac om[n]ia Jnde secuta fuisse [et] esse canonicas et canonica l[egi]timasq[ue] [et] legitima ac suu[m] debere sortiri effectum d[i]c[t]am q[ue] capellania[m] ad prefatu[m] d[omi]n[u]m actore[m] spectasse [et] pertinuisse spectareq[ue] [et] pertinere Ac ip[s]am de Jure cu[m] o[mn]ibus fructib[us] et emolumentis ip[s]ius adiudicand[...] fore et adiudicari et ad Reos pred[i]c[t]os seu eoru[m] alteru[m] ad d[i]c[t]am cap[ella]nia[m] seu Jn ea nullu[m] Jus competijsse aut compet[er]e d[i]c[t]osq[ue] Reos et eoru[m] queml[ibe]t ab occupatione [et] detent[i]o[n]e predictis amouend[...] fore [et] amoueri necnon d[i]c[tu]m d[omi]n[u]m actorem in et ad corporalem actuale[m] et Reale[m] possessionem

vel quasi d[i]c[t]e capellanie Juriu[m]q[ue] [et] p[er]tinen[tium] eiusd[em] ponend[...] et Jnducend[...] fore ac per vos poni [et] Jnduci molestationes p[er]turbationes [et] Jmpedime[n]ta per d[i]c[t]os Reos Jn contrariu[m] prestitas seu prestita fuisse [et] esse nullas Jniq[ua]s temerarias et Jniustas nullaq[ue] Jniqua temeraria [et] Jniusta ac de facto p[re]sumptas atq[ue] presumpta dictisq[ue] Reis sup[er] eis [e]t capell[an]ia p[rae]d[i]c[t]a perpetuu[m] silentiu[m] Jmponend[...] fore et per vos Jmponj Ac p[rae]fatos Reos detentores in fructibus d[i]c[t]e capellanie ac a percept[is] [et] p[er]cipiendis eciam In expens[is] huius litis Jam factis [et] passis de fiend[o] p[ro]testan[...] sentencial[ite]r condempnarj al[io]s q[ui] fieri Justicie complement[er] Off[er]ens Jn p[rae]missa que facti su[n]t et Jn f[a]c[t]o consistunt q[uan]tu[m] opus erit l[egi]time p[ro]baturu[m] citra cu[m] sup[er]flua[m] p[ro]bationem ad qua[m] se non astringit sed p[ro]testatur sibi valere que probari poteru[n]t ex eisd[em] Jure addendj muniendj[?] mutan[dj] corrigen[dj] ac p[rae]missa in melius Reforman[dj] quouisq[ue] alio Juris beneficio eid[em] actorj semp[er] manente saluo v[est]r[u]m benignu[m] officiu[m] hu[m]ilit[er] Jmplorando Datu[m] a[n]no D[omi]ni Mill[es]imo quadringe[n]tesimo quinquagesimo septimo feria sexta post andree ap[osto]li