Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1515****(1)

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-12-1353

Opmerkingen analytische datum: Deze tekst werd overgenomen in een stuk van 21/10/1356 [zie BRU-AGSB-Z-n1462]; gezien de inhoud, is het onwaarschijnlijk dat dit stuk van veel vroeger dateert. Bijgevolg is de vermelde paus 'Jnnocentius' vermoedelijk Innocentius VI, die regeerde van 18/12/1352 tot 12/09/1362. De derde nonen van december van zijn eerste pausjaar vielen dus op 03/12/1353.

Type: Instemming door de paus met het voornemen van Rogerus de Lichteruelde om een kapel voor Sint-Joris te stichten in Roeselare, en verlening van het patronaat aan de stichter

Beschrijving: Paus Innocentius [VI] stemt in met het voornemen van jonker Rogerus de Lichteruelde om voor zijn zielenheil, dat van zijn echtgenote, ouders en vrienden, en tot meerder eer en glorie van God en Sint-Joris, een kapel te stichten in de parochie Roeselare, die te bouwen en te doteren. Het patronaat van die kapel komt toe aan de stichter en diens erfgenamen.

Opmerking: Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst