Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1515**(7)

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-12-1353

Opmerkingen analytische datum: Deze tekst werd overgenomen in een stuk van 21/10/1356 [zie BRU-AGSB-Z-n1462]; gezien de inhoud, is het onwaarschijnlijk dat dit stuk van veel vroeger dateert. Bijgevolg is de vermelde paus 'Jnnocentius' vermoedelijk Innocentius VI, die regeerde van 18/12/1352 tot 12/09/1362. De derde nonen van december van zijn eerste pausjaar vielen dus op 03/12/1353.

Type: Instemming door de paus met het voornemen van Rogerus de Lichteruelde om een kapel voor Sint-Joris te stichten in Roeselare, en verlening van het patronaat aan de stichter

Beschrijving: Paus Innocentius [VI] stemt in met het voornemen van jonker Rogerus de Lichteruelde om voor zijn zielenheil, dat van zijn echtgenote, ouders en vrienden, en tot meerder eer en glorie van God en Sint-Joris, een kapel te stichten in de parochie Roeselare, die te bouwen en te doteren. Het patronaat van die kapel komt toe aan de stichter en diens erfgenamen.

Opmerking: Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

[In de linkermarge: l[itte]ras ap[ostoli]cas p[er] Reu[m] p[ro]ductas]

Jnnocentius Ep[iscop]us seruus s[er]uorum Dei Dilecto filio Nobili viro Rogero De lichteruelde Domicello tornacen[sis] dioces[is] Salute[m] et app[osto]licam benedictione[m] Deuotionis tue sinc[er]itas qua et[er]no Regi plac[er]e desideras Rationabilit[er] nos Jnducit vt desiderijs tuis Jllis p[re]sertim que Diuinj[?] cultus augmentu[m] oportunis fauoribus a[n]nuamus Exhibite siquide[m] nobis pro parte tua petitionis series [con]tinebat q[ui?]d[em] t[...?] de salute propria cogitans et cupiensq[ue] t[er]rena in celestia et transitoria Jn et[er]na felici co[m]mertis co[m]mutare pro tue ac xvoris et parentu[m] om[n]j q[ue] amicoru[m] tuoru[m] a[n]i[m]arum Remedio ad honorem Dei et b[ea]ti georgij martiris que[n]dam capellam Jnfra limites

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

parochie eccl[es]ie de Rollario West tornacen[sis] Dioces[is] spectant[em] ad p[rese]ntationem Dilectoru[m] filioru[m] abbatis [et] co[n]uent[us] monasterij b[ea]te marie de Zinnebeke Ordinis sancti augustini morinens[is] dioces[is] edificare Jpsamq[ue] de bonis tuis pat[ri]monialibus in viginti libris p[ar]isiens[ibus] monete flandren[sis] annuis [et] p[er]petuis Redditibus dotare p[ro]ponis Quare pro p[ar]te tua nobis extitit hu[m]ilit[er] supplicatu[m] vt tibi fundandi [et] edificandi D[i]c[t]am capella[m] Infra limites suprad[i]c[t]os Jure patronatus Jpsius capelle tibi et h[er]edibus tuis Jmp[er]petuu[m] Res[er]uato concedere licencia[m] dignaremur Nos Itaq[ue] hui[us]mo[d]i tuu[m] laudibile p[ro]positu[m] in D[omi]no co[m]mendantes ac volentes votis tuis fauorabilit[er] a[n]nuere in hac p[ar]te tuis supplicationibus Jnclinat pred[i]c[t]am capellam Jnfra d[i]c[t]os limites fundandi et edificandi dote h[uius]mo[d]i sibi de bonis eiusd[em] primitus assignata Diocesan[...] loci et dictoru[m] abbatis [et] conue[n]tus licentia nu[m]me Requisita Jureq[ue] al[ia]s dicte parochialis eccl[es]ie et cuiuslibet alt[er]ius in om[n]ibus semp[er] saluo plenam [et] liberam auctoritate ap[osto]lica tibi licentia[m] de spe[ci]ali gracia elargimur Jure patronatus eiusd[em] capelle tibi et Heredibus tuis Jmp[er]petuu[m] Res[er]uato Nulli ergo o[mn]ino ho[m]inj liceat hanc pagina[m] n[ost]re concessionis Jnfring[er]e vel ei ausu temerario contraire Siq[ui]s autem hoc attemptare p[re]sumpserit Jndignationem

om[n]ipotentis dei et beatoru[m] petri [et] pauli ap[osto]lorum eius se nou[er]it Jncursuru[m] Dat[um] auinon[i] in non[is] Decembris pontificatus n[ost]ri anno Primo Sic sup[er] d[i]c[t]a plica signat[um] F. de capineto