Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1515**(6)

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-09-1472

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ad feriam sextam post festum beati Remigij precise" (02/10/1472).

Type: Opdracht van de officiaal van Doornik aan Johannes Ridon om bewijsstukken en getuigenverklaringen ten voordele van de verweerder te verzamelen, in het kader van het proces tussen Grisolius de Thorout (eiser) en Monnandus de Rollario (verweerder)

Beschrijving: De officiaal van Doornik geeft Johannes Ridon, clericus, notaris en commissaris van de curie van Doornik de opdracht om de bewijsstukken en getuigenverklaringen ten voordele van Monnandus de Rollario, in diens proces tegen Grisolius de Thorout betreffende het bezit van de kapelanij aan het altaar van Sint-Joris in de kapel van Ter Bets te Roeselare, op de geƫigende wijze te verzamelen en voor te leggen aan het hof. Hij mag zich hiervoor laten bijstaan door een adjunct.

Opmerking: Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

Officialis tornacen[sis] Dilecto [et] fideli n[ost]ro Johannj Ridon cl[er]ico curie tornacen[sis] notario et co[m]missario Jurato Salute[m] Jn D[omi]no Tibi de tuis fidelitate discret[i]o[n]e ac bona Diligentia plenarie confisi tenore p[rese]ntium [com]mittim[us] q[ua]t[e]n[u]s acceden[...] statim vis[is] p[rese]ntibus vbi p[ro]pt[er] h[oc] fuerit accedend[...] testes quoscu[m]q[ue] et p[ro]bationes alias quos [et] quas D[omi]n[u]s monnandus de Rollario p[res]b[yte]r actor Contra D[omi[n[u]m grisoliu[m] de thorout actore[m] Cora[m] te loco n[ost]ri p[ro]duc[er]e volu[er]it pro sua Jntent[i]o[n]e fundanda [et] probanda sub sua tercia Dilatione Jn et sup[er] factis per Ip[su]m Reu[m] in sua Responsione lite[m]contestando p[ro]posit[is] ex adu[er]so negatis In quad[am] causa per et Jnt[er] Jp[s]as p[ar]tes coram nobis in curia tornacen[si] mota [et] penden[te] vice loco et auc[torita]te n[ost]ris Recipias Ips[is] testib[us] prius perte Jurat[is] et ad cautela[m] quoad actu[m] deponen[...] ab om[n]ib[us] Jnt[er]dicti et exco[mmunication]is senten[ti...] de quibus a nobis in hac parte

absolui poteru[n]t [et] debebu[n]t si et Jnq[uaes]tu[m] h[uius]mo[d]i absolut[i]o[n]e Jndigebu[n]t more solito absolut[...] de et sup[er] p[re]miss[is] per parte[m] aduersam vt in actis cause videbis [con]tinerj negat[is] suisq[ue] circumstant[...] vniu[er]sis singularu[m] sing[u]los[?] medijs suis Juram[en]tis Jnt[er]roges audias [et] Dilige[n]ter examines Dicto actore ad vidend[um] et audiendum testes h[uius]mo[d]i Recipi [et] Jurare si hoc vid[er]e vel audire volu[er]it primitus euocato Testibus Jps[is] ad p[ro]hibend[um] veritati testimoniu[m] citat[is] et censura qua conuenit ecc[lesi]astica compuls[is] Quoru[m]quid[em] testiu[m] no[m]i[n]a cognomina Dictaq[ue] [et] depo[sitio]nes in sc[ri]pt[is] Redact[is] nobis tornacj ad feriam sexta[m] post festu[m] b[ea]ti Remigij p[re]cise sub signo tuo manuali fidelit[er] Reportes prout decet Tibi eni[m] ad p[re]missa om[n]ia et singula ac alia circa h[oc] n[e]c[essar]ia eciam ad citand[um] Dictu[m] actore[m] visur[...] [et] auditur[...] testes h[uius]mo[d]i Recipi [et] Jurare si h[oc] vid[er]e vel audire volu[er]it necnon ad citand[um] et cens[ur]a qua conuenit ecc[lesi]astica compellend[um] testes h[uius]mo[d]i sup[er] p[re]miss[is] et in hac c[aus]a veritati testimo[niu]m p[ro]hibere co[m]mittimus vices n[ost]ras et haru[m] serie [com]mittim[us] facultate[m] Adiu[n]cto t[ame]n[?] tibi decano [christ]ianitat[is] loci aut aliquo alio p[res]b[yte]ro vel d[i]c[t]e curie torn[acensis] aut publico notario non suspecto Dat[um] a[n]no d[omi]ni Mill[es]imo quad[ringentesi]mo septuagesimosecundo feria sexta post mathei ap[osto]li Sic sign[atum] J. forest pro officiar[um]