Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1515**(4)

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-09-1472

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ad feriam sextam precise ante Jnstans festum Beati Mathei apostoli" (18/09/1472).

Type: Verslag door Jacobus de Allodio betreffende zijn bezigheden ten voordele van de eiser in het proces tussen Grisolius van Torhout (eiser) en Monnandus van Roeselare (verweerder) voor de officiaal van Doornik

Beschrijving: Jacobus de Allodio, notaris en commissaris voor de eiser in het proces voor de officiaal van Doornik, tussen Grisolius van Torhout en Monnandus van Roeselare, betreffende het bezit van de kapelanij aan het altaar van Sint-Joris in de kapel van Ter Bets te Roeselare, verklaart dat hij persoonlijk van Doornik naar Wervik reisde om daar documenten toebehorend aan de abt van Zonnebeke en betrekking hebbend op de voornoemde kwestie, in te zien. Het gaat om de stukken BRU-AGSB-Z-96 en BRU-AGSB-Z-98. Bovendien nam hij, in het bijzijn van de eiser en een adjunct, kennis van de getuigenissen van Eligius de Vacht, abt van Zonnebeke, en Artur de Lichteruelde. Hij begaf zich ook met de genoemde personen naar Roeselare om de verklaringen van 3 andere getuigen op te nemen, met name meester Egidius Veranneman, deken van Roeselare, Andreas de Dondere, pastoor van Roeselare en Johannes Clericj, kapelaan te Roeselare.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1515**(4) neemt de tekst van BRU-AGSB-Z-96 en BRU-AGSB-Z-98 over; voor namen, instellingen en functies, zie daar. // Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

Ego Jacobus notarius [et] co[m]missarius p[re]fatus primitus? ex parte d[i]c[t]i actoris Jnstant[er] Requisitus Anno videlicet D[omi]ni Mill[es]imo quad[ringentesi]mo septuagesimosecundo feria secunda ante festu[m] exaltationis s[an]c[t]e crucis Die scil[ice]t septima mens[is] septembris Accessi et me transtuli p[er]sonaliter de hac ciuitate tornacen[si] in et ad villam de weruy tornacen[sis] dioces[is] Jbide[m]q[ue] in absentia D[i]c[t]i Rei de scitu Joh[ann]is Dibbout sui in h[ac] p[ar]te p[ro]cur[ator]is ad h[oc] ad eius p[er]sona[m] euocatj primo ead[em] die in domo habitationis honorabilis viri mag[ist]ri Egidij vanden bussche vnius Receptoru[m] p[at]rie flandrie Jn Ip[s]ius mag[ist]ri Syndis[?] necnon Judocj de nieukerke balliuj de oestyperambacht testiu[m] ad h[oc] per me euocatoru[m] [et] Rogatoru[m] p[rese]ntia virtute preins[er]taru[m]

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

compulsorialiu[m] l[itte]rarum Reu[er]endum In [Christo] p[at]rem D[omi]n[u]m Eligiu[m] p[er]missione Diuina abbatem monasterij siue eccl[es]ie b[ea]te marie de Zinnebeke morinen[sis] Dioces[is] Juxta ear[un]d[em] l[itte]rar[um] continentiam formeq[ue][?] [et] tenore[m] Jnstant[er] et cum [In de linkermarge: [...] D[omi]nus abbas [et]c[etera]] Reuerentia vt decuit Requisiuj Quat[e]n[u]s Ip[s]e D[omi]n[u]s abbas no[n]nullas l[itte]ras sub se [et] In manib[us] suis seu sub eius p[otes]tate exu[n]tes materie D[i]c[t]i actoris s[er]uientes ac quibus se Jn p[rese]nti sua causa ad suu[m] fundand[um] p[ro]positu[m] Jurare Jntendebat sibi actori seu eius p[ro]curatori In hac p[ar]te aut salte[m] michi tanq[uam] executori loco sui in ear[um] originalj forma seu ymo sub transsumpto aute[n]tico tradere et expedire seu per me transcribi p[ro]mitt[er]e vellet atq[ue] [In de linkermarge: R[espo]nsio D[omi]ni abb[at]is [et]c[etera]] Dignaretur Qui D[omi]n[u]s abbas nulla penitus Jnt[er]posita contradictione beniuole Respondens se libent[er] velle v[est]ris mandatis ac mee parere Requisitioni Primo ex cet[er]is suis negocijs penes se existentib[us] michi Ostendit [In de linkermarge: Hic d[i]c[tu]s abbas co[mmun]icat [...?] [et]c[etera]] p[ro]duxit [et] co[mmun]icauit vna[m] veterem l[itte]ram in sua originali forma in pargameno gallice descriptam A quondam nobili viro Rogero de licht[er]uelde tam super licentia ad sui Jnstantia[m] [et] supplicatione[m] per eu[n]d[em] obtenta a D[omi]nis abbate [et] conuentu dicti loci de Zinnebeke pro tempore existentibus Vt vna[m] fundando cap[ella]nia[m] tres priuarias Donationes sibi [et] suis h[er]edibus Res[er]uare posset q[u...] Renu[n]ciatione vlt[er]ioris donationis [et] totius Juris sibi [et] suis heredibus vltra dictas tres donationes Jmposteru[m] quomodocu[m]q[ue] competent[es] confecta[m] Ac sigillo paruo et Rotundo Jp[s]ius Rogeri fundatoris vt p[ri]ma facie apparebat

in cera viridi p[ro]re vetustate Discolorata [et] extincta Jn Duplici cauda de p[er]gameno eid[em] Jmpenden[te] sigillata[m] Jn quoquide[m] sigillo Vnu[m] scutu[m] armoru[m] habetur videlicet cu[m] vna barra transuersali a cono dextro sup[er]iori vsq[ue] deorsu[m] in cuiusmodj barra tres gradatum lancbelli[?] esse videntur et In cono sup[er]ius sinistro pro quarterio habetur campulus er[...?] se[...?]atus Jn circu[m]ferencia vero d[i]c[t]i sigilli l[itte]re alique videntur sed veteres sunt Jllegibiles et fere delete quam l[itte]ram d[i]c[t]us actor p[ro]duxit in modu[m] p[ro]bationis ac transscribi per me et copiari ac designari petijt vnde tenor talem est

(begin BRU-AGSB-Z-96)

[In de linkermarge: P[ri]ma l[itte]ra p[ro]ducta p[ro] p[ar]te actoris]

A Tous chaeus qui ces pr[ese]ntes l[ett]res verront ou orront Rogier de lichteruelde Salut en dieu Sauoir faij que co[m]me messeigneurs abbe et co[n]uent de labie no[st]redame de Zi[n]nebeke de le orde saint augustin dele diocese de terewane a me supplication et Requeste ont et de leur bo[n]ne volente consentet que Je doinge se Je viueche ou apres mon deces mes sucesseurs les trois premieres donisons de ma capelerie q[ue] Jay ordonnee et fondee en lonneur de sainte crois a chinc messes ch[ac]une sepmaine et vne messe de sainte crois cantant a note casqun venredj fondee deuant mon manoir ou hostel appele Bets en la capelle saint gorge en le p[ar]roisce de Rollers en le

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

Diocese de tournay Se Je nay nulle des trois donisons premiers do[n]ne deuent mon deces Et confesse que apres les trois premiers donisons passees lad[i]c[t]e capelrie soit p[er]petuelement a donison coll[ati]on ou p[rese]ntation desd[icts] seigneurs Et Renu[n]che de tresmaintenant pour moy et mes successeurs de tous les drois que Je pouroye auoir se aucuns drois huisse a donison delad[i]c[t]e capelrie apres les trois donisons passees Et en tesmoignage de ce aie seele ces pr[esen]tes l[ett]res de mon propre seel faites lan de grace mil CCC lx [et] wijt le dizime Jour dou may

(einde van BRU-AGSB-Z-96)

[In de linkermarge: hic Jd[em] abbas ad Jnstan[tiam] act[oris] co[mmun]icat vna[m] aliam l[itte]ram]

Deinde vero Jdem D[omi]n[u]s abbas sic vt p[rae]mittit[ur] Requisitus adhuc michi co[mmun]icauit vnam aliam l[itte]ram p[er]gameneam Jn sua originale forma In flami[n]go scripta[m] de P[ri]ma coll[ati]one eiusd[em] capellanie f[a]c[t]a per d[i]c[tu]m fundatore[m] eiusd[em] vt Recognouit mentione[m] facien[...] Qua[m] ecia[m] dictus actor In modu[m] p[ro]bationis p[ro]duxit [et] transsiuit[?] seu tr[an]sscribi per me Jnstant[er] postulauit quequide[m] l[itte]ra[m] eciam vt app[er]uit emanata fuit a p[re]fato Rogero de licht[er]uelde d[i]c[t]e cap[ella]nie fundatore suo ecia[m] p[ro]prio sigillo Rotundo Jn cera viridj extincta cu[m] cauda simplicj de seip[s]o eidem Jmpenden[te] sigillata Jn quo sigillo si[mi]lia arma vt sup[ra] designata sunt habentur hic quoq[ue] sed non Jbi galeata et de duobus cornibus cristata c[uius]mo[d]i crista siue galea adnobus a[n]i[m]alibus feris vt puta vel leonibus

vel leopardis versus sese ex vtroq[ue] latere erigentibus tenetur [et] sustentatur Jn eiusq[ue] sigilli circu[m]feren[...] p[ro]ut legi potest habetur sic S. Rogers de lichteruelde Cuius eciam tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis

(begin van BRU-AGSB-Z-98)

[In de linkermarge: 2.a l[itte]ra p[ro]ducta pro p[ar]te actoris]

Het si cont ende kenlic allen den ghonen die dese p[rese]nte l[ette]ren zullen zien of horen lezen dat Jc Roger van lichteruelde Bij consente van minen heere den abt van Zu[n]nebeke machtich wezende van drien ghiften vander capelrie van den heleghen cruce ter kerremersch Jn de prochie van Rousselare ghegheuen hebbe als ou[er] deerste ghifte dese vors[eide] capelrie den he[er]e Roger vanden Riue ende dese vors[eide] capelrie vacierende bij der doot vanden vorseiden h[eer] Roger hebbic ghegheuen als ou[er] mine andre ghifte den he[er]e Wautre quatremeyn Jn orconschepen der waerheden hebbic Rogier vors[eit] dese p[rese]nte l[ette]ren gheseghelt met minen propren zeghele Ghedaen en[de] ghegheuen Jnt Jaer ons he[er]en als men screef M CCC lxx en[de] zeuene vp den eersten Dach Jn wedemaent

(einde van BRU-AGSB-Z-98)

Preterea D[i]c[t]us D[omi]n[u]s grisolius actor huius cause Volens vt Dicebat plenius super sup[er]ius in p[rese]nti causa per eu[m] p[ro]positis sua[m] fundare [et] p[ro]bare Jnten[ti]o[n]em Jllico tres testes

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

[In de linkermarge: hic[?] actor p[ro]ducit tres testes [et]c[etera?] [...?] sup[er] [...?]llum[?] p[ro]posit[...] q[u...] [...?]agentes d[omi]nor[um][...?]r[um]]

Jnfrano[m]i[n]atos eisd[em] anno [et] die coram me loco v[est]ri p[ro]duxit Requirens Jnstant[er] eosd[em] per me virtute d[i]c[t]ar[um] co[m]missionis l[itte]rar[um] ad deponend[um] compelle ac de [et] sup[er] tam factis per eu[n]d[em] actorem sup[er]ius p[ro]posit[...] q[uam] fide et agnit[i]o[n]e l[itte]rarum sup[er]ius p[ro]ductaru[m] [et] Jnsertaru[m] ac sigilloru[m] appendentiu[m] eisdem Quosquide[m] testes virtute earu[n]d[em] l[itte]rar[um] citam et eosd[em] citationi parentes in dicto loco de weruy In hospitio ad Jnt[er]signu[m] scuti burgundie Recepy Jurareq[ue] feci et absolui Jnq[uisi]tu[m][?] opus erat secundu[m] d[i]c[t]ar[um] l[itte]rarum forma[m] [et] tenore[m] Deinde quoq[ue] testes Ipsos primu[m] videlicet sigillatum et Reliquos Duos simul [et] semel tam de [et] sup[er] factas per D[i]c[tu]m actore[m] tam libellando q[uam] Rep[ro]testan[do] p[ro]posit[is] per Reu[m] negatis suisq[ue] circu[m]stantijs q[uam] sup[er] fide valitudine [et] agnit[i]o[n]e l[itte]rar[um] [et] sigilloru[m] pred[i]c[t]or[um] vnacu[m] discreto viro mag[ist]ro Judoco witbroot p[res]b[ite]ro Residente In Weruy torn[acensis] dioces[is] michi In h[oc] adiu[n]cto Jnt[er]rogaui audiuj et exami[n]auj Jpsoru[m] quoq[ue] testiu[m] no[m]i[n]a cogno[m]i[n]a [et] depositiones in scriptis Redegi Quiquide[m] testes no[m]i[n]ant[ur] [et] cogno[m]i[n]antur ac dicunt [et] deponu[n]t Jn hunc sequen[tem] modum

[In de linkermarge: j test[is] act[oris]]

Reuerendus Jn [Christo pater ac Religiosus vir D[omi]n[u]s Eligius de vacht p[res]b[yte]r Abbas eccl[es]ie siue monasterij b[ea]te marie de Zi[n]nebeke ordinis sancti augustini Morinen[sis] Diocesis Etatis quadraginta triu[m] a[n]norum vel circit[er] Testis pro parte dicti actoris [et] contra Reu[m] citatus p[ro]ductus Receptus

Juratus et absolutus Ac de [et] sup[er] factis per eu[n]d[em] actorem tam libellan[do] q[uam] Rep[ro]testando p[ro]positis per Reu[m] negatis suisq[ue] circu[m]stantijs Jnt[er]rogatus et exami[n]atus Dicit [et] deponit medio suo Juramento Q[uod] Ip[s]e deponens vt abbas per se et suos p[re]decessores ab olim fuit [et] est patronus [et] p[rese]ntator b[e]n[e]ficioru[m] tocius parochie Rollarien[sis] Jta q[uod] tota parochia de eius est patronatu Et locus vbi cap[ella]nia de qua in actis sita est est Jnfra metas d[i]c[t]e parochia de Rollario sicut dicit Jtem dicit Jdem deponens esse veru[m] p[ro]ut Jnuenit ex suis l[itte]ris q[uod] dudu[m] cum sui p[re]decessores expresso consensu d[i]c[t]a capellania fundata fuit sub condition[e] Jn l[itte]ris sup[er]ius Jnsertis latius expressat[a] videl[ice]t per quond[am] Rogeru[m] de licht[er]uelde mediante Res[er]uatione triu[m] primariaru[m] donationu[m] per eu[n]d[em] fundatorem seu suos heredes faciendaru[m] Jtem et si[mi]liter Jnuenit per alias suas l[itte]ras penes se existentes ecia[m] p[ro]insertes q[uod] idem Rogerus suis t[em]p[or]ibus Bis eand[em] cap[ella]nia[m] donauit q[uem]admodu[m] per easd[em] suas l[itte]ras ecia[m] exp[re]sse confessis est et Recognouit Jtem dicit Jdem deponens se bene scire q[uod] heredes d[i]c[t]i quond[am] fundatoris dudu[m] eand[em] cap[ella]nia[m] tunc vacante[m] per obitu[m] quond[am] D[omi]ni Joha[n]nes lombout Ip[s]ius possessoris Donaueru[n]t D[omi]no petro de grise qui Jllius donationis p[re]textu Ip[s]ius cap[ella]nie pacifica[m] possessione[m] demu[m] obtinuit atq[ue] gaudentiam ac tandem possessor d[i]c[t]e cap[ella]nie decessit lapsis fere duobus a[n]nis Sicq[ue] bene scit testis q[uod] d[i]c[t]us fundator per se et suos heredes ad omne [...?]s ter d[i]c[t]am capellania[m] donauit Juxta sua[m] Reseruationem

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

Jta q[uod] p[ro]pt[er]ea a[m?]modo cessare debebat collatio seu donatio eoru[n]dem Jtem dicit ip[s]e deponens q[uod] Ip[s]emet per obitu[m] dicti D[omi]ni petri de grise ad eand[em] capellania[m] sic vacante[m] p[rese]ntauit D[omi]no n[ost]ro Ep[iscop]o torn[acensi] seu D[omi]nis suis vicarijs Jacobu[m] vanden bussche clericu[m] qui sup[er] ead[em] p[rese]ntatione colla[ti]o[n]em ac possessione[m] Reale[m] obtinuit Quiq[ui]d[em] Jacobus sic possessor eiusmodj cap[ella]nie decessit a dimidio a[n]no citra Per et post cuius obitu[m] Jdem D[omi]n[u]s deponens suo Jure vt dicit vtendo denuo ad eand[em] capellania[m] vti potuit p[rese]ntauit actore[m] huius cause qui si[mi]liter A p[re]fato D[omi]no n[ost]ro Ep[iscop]o torn[acensi] seu D[omi]nis suis vicarijs coll[ati]o[n]em obtinuit atq[ue] debitam p[ro]uisione[m] sicuti ad testis noticia[m] p[ro]uenit sicut dicit Credens [et] tenens Jn eius consci[enti]a per dictu[m] suu[m] Juramentu[m] Juxta per Ip[su]m visa [et] Intellecta q[uod] [doorstreept: l[itte]re] l[itte]re sup[er]ius exhi[ben]te [et] designate sunt vere l[itte]re d[i]c[t]i quond[am] fundatoris q[uod]q[ue] su[n]t bone vere et autentice et q[uod] Ip[s]is et content[is] in eisd[em] fides debet adhiberi Nil aliud Jnde sciens sup[er] p[re]miss[is] o[mn]ibus [et] singulis Jnt[er]rogatus [et] medio suo Juram[en]to Dil[ige]n[te]r Jnt[er]rogatus Affirmans se p[re]missa pro mera veritate deposuisse Om[n]ibus odio amore fauore timore doloq[ue] fraude semotis penitus [et] seclus[is]

[In de linkermarge: ij t[estis] act[oris]]

Nobiles viri Artur de licht[er]uelde Bigamus vidimus p[ar]ro[chia]nus In Rosebeke sicca torn[acensis] dioces[is] Etatis septuaginta annoru[m] vel circit[er]

Et

[In de linkermarge: iij t[estis] act[oris]]

Leo van lichteruelde Ipsius arturis filius clericus vidimo parochianus Jn staden eiusd[em] torn[acensis] dioces[is] Etat[is] xlvj a[n]noru[m] vel circit[er] Testes pro parte actoris et contra Reu[m] simul p[ro]ducti necnon per me co[m]missariu[m] virtute co[m]mission[e] compulsi ac Recepti Jurati [et] absolutj Deinde quoq[ue] de et sup[er] factis per eu[n]d[em] actore[m] tam libellan[...] q[uam] Reprotestan[...] p[ro]positis per Reu[m] negatis suisq[ue] circu[m]stan[...] Jnt[er]rogati [et] exami[n]ati Dicunt [et] deponu[n]t medijs suis Juramentis Se bene scire ex co[mmun]i assertione q[uod] D[omi]n[u]s abbas de Zi[n]nebeke pro t[em]p[or]e existens est patronus [et] p[rese]ntator eccl[es]ie p[ar]rochialis de Rollario Eciam et q[uod] locus vbi cap[ella]nia de qua supra est Jnfra limites eiusd[em] parochie Est eni[m] verum q[uod] testes [et] cet[er]i heredes d[i]c[t]i fundatoris al[ia]s libent[er] obtenuissent a D[omi]no su[m]mo pontifice licentia[m] transferendj d[i]c[t]am cap[ella]nia[m] sed obtin[er]e nequiuerunt vt Jlla[m] transferrent extra p[at]ronatum eiusd[em] D[omi]ni abbat[is] de Zi[n]nebeke [et] Jtem bene sciu[n]t Ijdem testes sicutj conformit[er] dicu[n]t q[uod] d[i]c[t]a cap[ella]nia olim fundata fuit per quond[am] nobilem viru[m] Rogeru[m] de licht[er]uelde ani[m]o Ip[s]ius arturis q[uod]q[ue] tam per Ip[s]um suo t[em]p[or]e q[uam] per suos heredes ead[em] cap[ella]nia pluries donata extitit Et signant testes vtiq[ue] Recordant sicut dicu[n]t conformit[er] q[uod] ip[s]a cap[ella]nia dudu[m] laps[is] nu[n]c xij vel xiiij a[n]nis donata fuit seu collata quond[am] D[omi]no petro de grise tam per eu[n]d[em] arturu[m] q[uam] ludouicu[m] de licht[er]uelde et alios d[i]c[t]i fundatoris h[er]edes vacant[tem] post et per obitu[m] quond[am] D[omi]ni Joh[ann]is lombout p[res]b[yte]ri d[i]c[t]am cap[ella]nia[m] tu[n]c obtinent[...] Ex cuiusmodj donat[i]o[n]e finalit[er] D[i]c[t]us D[omi]n[u]s

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

petrus Jn ead[em] cap[ella]nia pacificus Rema[n]sit possessor Eciam ijdem deponentes vtiq[ue] bene dici audiueru[n]t q[uod] D[omi]n[u]s abbas de Zi[n]nebeke ad d[i]c[t]am cap[ella]nia[m] vacan[tem] per obitu[m] d[i]c[t]i de grise vnu[m] p[rese]ntauit etiam [et]q[ue] subsequent[er] actore[m] p[rese]nt[...] cause p[rese]ntauit Sed si p[rese]ntatio d[i]c[t]e cap[ella]nie sibi spectet aut Res[er]uata sit donatio eiusd[em] vlt[er]ius Ip[s]is d[i]c[t]i fundatoris h[er]edibus hoc testes non discernu[n]t [et] Pret[er]ea Jnt[er]rogatj ijdem deponentes sup[er] fide [et] agnit[i]o[n]e l[itte]rar[um] sup[er]ius p[ro] p[ar]te actoris p[ro]ductaru[m] necnon sigilloru[m] ear[un]d[em] Jpsis per me ostensoru[m] et per eos visoru[m] [et] Jnspectoru[m] dicu[n]t [con]corditer post aliq[uam]diu f[a]c[ta]m visitatione[m] eor[un]d[em] q[uod] Ip[s]i Resp[e]c[t]u[m][?] secunde l[itte]re attento sigillo [et] armis eid[em] notabitlit[er] [...?] Jmpressis seu Jnformat[is] certi sunt q[uod] fueru[n]t [et] sunt vere l[itte]re quond[am] Rogeri de licht[er]uelde suprad[i]c[t]i suo vero sigillo sigillate Et ecia[m] s[im]il[ite]r prime l[itte]re eo signant[er] quia ip[s]e secunde l[itte]re su[n]t de dictis primis et earu[m] tenore Relatiue licet sigillu[m] Jmmutatu[m] [et] variatu[m] existat Arma tu[m] Jlla [et] ead[em] su[n]t in primo sigillo que habentur in secu[n]do Addentes Ip[s]i testes medijs suis Juramentis q[uod] Judicio eoru[n]dem dictis l[itte]ris [et] sigillis ac contentis in eisd[em] fides venit [et] est abhibenda Ip[s]is quoq[ue] Ip[s]imet fidem adhibent eciam ac adhiberent sicut dicu[n]t si eedem tam contra eos q[uam] pro Ipsis Jn Judicio vel extra p[ro]ducte forent vel ostense Nil aliud Jnde scientes sicut dicu[n]t sup[er] eisd[em] p[re]miss[is] o[mn]ibus et singulis dil[ige]n[te]r Jnt[er]rogati Affirma[n]tis h[uius]mo[d]i sua[m] depo[sition]em

meram contin[er]e veritatem Om[n]ibus odio amore timore doloq[ue] [et] fraude seclus[is] penitus [et] semot[is]

Exinde vero hijs p[re]miss[is] sic p[er]actis et Jn script[is] per me Redactis Ego Jacobus notarius [et] co[m]missarius p[re]fatus vt p[ro]mittitur Requisitus Eisd[em] anno [et] die ab illinc p[er]sonalit[er] me transtuli vnacu[m] preno[m]i[n]atis actore [et] adiuncto In et ad villam de Rollario eiusd[em] tornacen[sis] dioces[is] vbi ip[s]a ead[em] die In hospicio ad Jnt[er]signiu[m] Cornu adhuc tres alios [In de linkermarge: Hic actor p[ro]ducit adhuc alios tres testes sup[er] p[re]missis [...?]] alios [sic] testes Jnferius no[m]i[n]atos per d[i]c[tu]m actore[m] p[ro]ductos et per me dictaru[m] l[itte]rarum p[re]textu citatos Recepi [...?][er]eq[ue] feci [et] absolui Eosd[em]q[ue] tres testes singularit[er] singulos de et sup[er] p[re]miss[is] videl[ice]t tam factis actoris q[uam] fide [et] agnit[i]o[n]e l[itte]rarum et sigilloru[m] pred[i]c[t]or[um] sicut alios pred[i]c[t]os vnacu[m] dicto adiu[n]cto Jnt[er]rogaui audiuiq[ue] [et] exa[m]i[n]aui Jpsoru[m] quaq[ue] no[m]i[n]a cogno[m]i[n]a et depo[siti]o[n]es cu[m] cet[er]is sup[er]ius fact[is] et designatis vobis D[omi]no meo prelibato tornaci ad feria[m] sexta[m] p[re]cise ante Jnstans festu[m] B[ea]ti mathei ap[osto]li sub d[i]c[t]i d[omi]ni adiu[n]ctj ac meo sign[o] manuali sic Reporto q[uem]admodu[m] a Vobis per d[i]c[t]as co[m]missionis l[itte]ras Recepera[m] Jn mandatis Qui ecia[m] testes no[m]i[n]antur [et] cogno[m]i[n]antur ad dicu[n]t et deponu[n]t hoc qui sequitur modo

[In de linkermarge: iiij t[estis] act[oris]]

Venerabilis vir mag[iste]r egidius Veranneman p[res]b[yte]r Decanus [christ]ianitat[is] Rollarien[sis] torn[acensis] dioces[is] Etatis octuaginta a[n]nor[um] vel circit[er] Testis pro p[ar]te d[i]c[t]i actoris p[ro]ductus

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

citatus compulsusq[ue] p[re]textu l[itte]rar[um] co[m]mission[is] p[re]d[i]c[t]ar[um] necnon Receptus Juratus [et] absolutus Ac de [et] sup[er] p[ro]posit[is] tam libellan[...] quam Rep[ro]testan[...] p[ro]posit[is] per actore[m] ex aduerso negat[...] suisq[ue] circumstan[...] Jnt[er]rogatus auditus [et] exami[n]atus Dicit [et] deponit medio suo Juram[en]to Et primo q[uod] Jp[s]e qui laps[is] xxxix a[n]nis vel quasi officiu[m] decanatus [christ]ianitat[is] pred[i]c[tu]m exercuit et amplius in Jpso loco Resed[er]it Bene scit q[uem]admodum didu[er]it diu[er]sis modis q[uod] D[omi]n[u]s Abbas monasterij de Zi[n]nebeke morinen[sis] dioces[is] Jn actis no[m]i[n]atus ab olim fuit et adhuc est verus patronus eccl[es]ie parochialis de Rollario et beneficioru[m] Jnfra ea[n]d[em] parochia[m] fundatoru[m] et existentiu[m] et Jta semp[er] testis sciuit et audiuit manutenerj [et] Jtem bene scit testis qui al[ia]s curam loci Rexit q[uod] locus vbi capellania ob qua q[uaes]tio est fundata [et] sita Jnfra metas parochie de Rollario et in[?] hoc nullu[m] facit dubiu[m] Jtem sup[er] fundatione f[a]c[t]a olim per quond[am] Rogerum de licht[er]uelde paru[m] depon[er]e scit testis nisi solu[m] ex Relatu et ex tenore quaru[n]d[em] l[itte]rar[um] quas nup[er] test[is] vidisse Recolit in dicto monasterio Jn quibus canebatur per d[i]c[tu]m Rogeru[m] d[i]c[t]am capellania[m] fundata[m] extitisse et se Res[er]uasse tres primarias donationes eiusd[em] capella[n]ie pro eo [et] successoribus suis Eciam et q[uod] Jdem Rogerus suo tempore bis ea[n]d[em] capellania[m] donauit per obitum vacante[m] prout qued[am] alie l[itte]re ecia[m] mentione[m] feceru[n]t Jtem bene scit testis q[uod] heredes d[i]c[t]i quond[am] fundatoris

ludouicus de licht[er]uelde et cet[er]i eius coheredes d[i]c[t]am cap[ella]nia[m] laps[is] circit[er] qui[n]decim a[n]nis vacan[tem] tunc p[er] obitu[m] quond[am] Joh[ann]is lombout p[res]b[yte]ri eiusd[em] du[m]vixit possessoris contulerunt et donaueru[n]t D[omi]no petro de grise p[res]b[yte]ro Jn Rollario quj D[omi]n[u]s petrus virtute d[i]c[t]i donationis post aliquas desup[er] sistentes lites tandem obtinuit [et] possedit vsq[ue] In obitu[m] eiusd[em] sciente teste sicut dicit Preterea bene scit testis [et] Recordatur qualit[er] post obitu[m] dicti d[omi]ni petri de grise defuncto lapso circit[er] biennio ad eand[em] capellania[m] tamq[uam] vacantem p[rese]ntatus fuit Jacobus vanden bussche clericus qui ex ead[em] p[rese]ntatione coll[ati]one[m] a D[omi]no n[ost]ro Ep[iscop]o torn[acensi] seu d[omi]nis suis vicarijs obtinuit et consequent[er] virtitue eiusd[em] per teste[m] in possessione[m] Jnstitutus quiquide[m] Jacobus vanden bussche post adeptam d[i]c[t]e cap[ella]nie poss[essio]ne[m] lapso nondu[m] Dimidio a[n]no pro t[em]p[or]e adhuc possessor eiusd[em] capellanie ab humanis decessit Per et post cuius obitu[m] ad eand[em] p[rese]ntatus fuit actor p[rese]ntis cause et desup[er] obtinuit a d[i]c[t]o D[omi]no Ep[iscop]o seu d[omi]nis eiusd[em] vicarijs collatione[m] [et] canonica[m] p[ro]uisione[m] sciente teste qui l[itte]ras desup[er] conf[a]c[t]as [et] actori concessas vidisse Recordatur Ceteru[m] Jnt[er]rogatus d[i]c[t]us deponens sup[er] fide valitudineq[ue] et agnitione l[itte]rarum [et] sigilloru[m] per actore[m] sup[er]ius Jn modu[m] p[ro]bationis p[ro]ductor[um] et designator[um] Dicit post Jnspectione[m] eor[un]d[em] q[uod] Jp[s]e tenet in eius consci[entia] Juxta tenore[m] l[itte]rarum et qualitatem armoru[m] Jn sigillis existentiu[m] easd[em] esse veras l[itte]ras d[i]c[t]i quond[am] Rogeri de licht[er]uelde d[i]c[t]e cap[ella]nie fundatoris quas al[ia]s vidit Jn

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

Zinnebeke sigillatas vero sigillo eiusd[em] Et hoc maxime ex eo quonia[m] in eccl[es]ia de Rollario pro p[rese]nti adhuc existit vnu[m] palliu[m] funeraliu[m] ex donatione d[i]c[t]i quond[am] Rogeri vel salte[m] quond[am] D[omi]ni Joh[ann]is sui filij suo t[em]p[or]e curati d[i]c[t]i loci de Rollario Jn quo pallio Jntexta su[n]t si[mi]lia arma vti in dictis sigillis Jmpressa [et] formata videntur Quare Ip[s]e deponens credit easd[em] l[itte]ras [et] earu[m] sigilla vera esse [et] fidedigna Eisq[ue] Jp[s]e deponens fidem adhiberet si aduersum si p[ro]ducte forent vel ostense sicut dicti Nil aliud Jnde sciens d[i]c[t]us testis super p[re]miss[is] om[n]ibus et singulis Jnt[er]rogatus [et] dil[ige]n[te]r exami[n]atus Affirmans h[uius]mo[d]i suam depo[sition]em meram contin[er]e veritatem In lumen Redigenda[m] Om[n]ibus odio amore fauore timore dolo q[ue] [et] fraude semot[is] senitus [et] seclus[is]

[In de linkermarge: Bit[...?] act[oris]]

Discretus vir d[omi]n[u]s Andreas de dondere p[res]b[yte]r curatus siue Rector eccl[es]ie parochialis de Rollario torn[acensis] dioc[esis] Jbidem Residens Etatis quadragintaqui[n]que a[n]noru[m] vel circiter Testis p[ro] parte dicti actoris p[ro]ductus citatus compulsusq[ue] p[re]textu l[itte]rar[um] co[m]mission[is] p[re]d[i]c[t]ar[um] necnon Receptus Juratus et absolutus Ac de [et] sup[er] p[ro]posit[is] tam libellendo q[uam] Rep[ro]testand[do] p[ro]posit[...] per actore[m] et ex adu[er]so negatis suisq[ue] circumstantijs Jnt[er]rogatus auditus [et] exami[n]atus Dicit [et] deponit medio suo Juramento q[uod] Ip[s]e quj ex Resignatione quond[am] d[omi]ni petri de grise Res[er]uata a[n]ima pensione auc[torita]te ap[osto]lica sibi constituta laps[is] octo a[n]nis et amplius eccl[es]iam de Rollario assecutus est Bene scit

q[uod] d[i]c[t]a sua eccl[es]ia de Rollario est de patronatu d[omi]ni abbat[is] de Zinnebeke suprad[i]c[t]i prout ecia[m] sunt cetera beneficia tam Jn ead[em] eccl[es]ia q[uam] Jnfra eand[em] parochia[m] fundata et existentia sicut testis pluries dici [et] manuten[er]i audiuit Jn signu[m] cuius testis a[n]nue Jus patronatus sibi soluit Eciam bene scit testis q[uod] locus vbi capellania de qua sit mentio in actis huius cause est Jnfra metas d[i]c[t]e parochie Jtem Jnt[er]rogatus sup[er] fundatione d[i]c[t]e cap[ella]nie ac Res[er]uatione et Renu[n]ciatione tunc f[a]c[t]a per eiusd[em] pro t[em]p[or]e fundatorem testis dicit se al[ia]s sup[er] h[oc] depon[er]e non scire q[uod] ex aliquoru[m] Relatu et Jnspectione c[er]taru[m] l[itte]rar[um] desup[er] vt asseritur confectaru[m] ad quaru[m] tenores testis se resert sicut dicit Jtem vlt[er]ius Jnt[er]rogatus testis dicit se nuper dedicisse ex Relatu [et] assertione d[i]c[t]i quond[am] d[omi]ni petri de grise sui predecessoris q[uod] d[i]c[t]a cap[ella]nia de qua in actis sibi D[omi]no petro dudu[m] donata fuit per nobilem viru[m] ludouicu[m] de licht[er]uelde D[omi]n[u]m t[em]p[or]alem de staden et alios suos coheredes quondam d[i]c[t]i fundatoris eciam Jp[s]e de grise ex d[i]c[t]a donatione possessor Ip[s]ius cap[ella]nie decessit per et post cui[us] obitu[m] ad eand[em] cap[ella]nia[m] p[rese]ntatus fuit per D[omi]n[u]m abbatem de Zi[n]nebeke Jacobus vanden bussche qui ecia[m] vt testis Intellexit eiusd[em] possessor ab hoc seculo decessit a modicis mensibus citra Jta q[ue] post Jp[s]ius obitu[m] denuo d[i]c[t]us d[omi]n[u]s abbas ad Ip[s]am p[rese]ntauit actore[m] huius cause p[ro]ut testis Jntellexit Referens se ad l[itte]ras [et] munime[n]ta desup[er] confecta si que habeantur Preterea Jnt[er]rogatus

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

Jdem deponens super fide [et] agnitione d[i]c[t]arum l[itte]rarum sup[er]ius per actore[m] p[ro]ductaru[m] necnon sigilloru[m] eisdem Jmpenden[tium] sibi testi ostensoru[m] et per eu[n]d[em] Jnspectorum Dicit q[uod] attento Ip[s]ar[um] l[itte]rarum tenore necnon armoru[m] sigillis Jmp[re]ssorum qualitate tenet [et] credit Jn sua consci[enti]a q[uod] Ip[s]e l[itte]re emanaueru[n]t a D[i]c[t]o quond[am] Rogero de licht[er]uelde Jpsius cap[ella]nie fundatore q[uod]q[ue] suo p[ro]prio sigillo quo tunc vtebatur sigillate existunt Est eni[m] palliu[m] in d[i]c[t]a sua eccl[es]ia ex donatione vt testis Jntellexit quond[am] d[omi]ni Joh[ann]is de licht[er]uelde p[res]b[yte]ris curati locj de Rollario filij Ipsius fundatoris cui[?] si[mi]lia arma vt sigillis Jmpressa [et] formata videntur sicut dicit Jdem testis Quibus attentis et consideratis Jp[s]e testis loquiens credit easd[em] l[itte]ras veras validasq[ue] esse et fidedignas Ip[s]is quoq[ue] l[itte]ris [et] content[is] in eisd[em] vnacu[m] earu[n]d[em] sigillis vt sibi visu[m] est fides est adhibenda ymo Ip[s]e loquens eisd[em] fidem adhib[er]et si pro vel contra Ip[su]m In Judicio vel extra p[ro]ducta vel ostensa ferent sicut dicit Nil aliud Jnde sciens testis sicut ass[er]it sup[er] p[re]miss[is] om[n]ibus [et] singulis Jnt[er]rogat[us] et dil[ige]n[te]r exami[n]atus Affirmans h[uius]mo[d]i sua[m] depo[sition]em veram atq[ue] meram contin[er]e veritate[m] in lucem Redigenda[m] Om[n]ibus odio Amore timore fauore doloq[ue] [et] fraude seclus[is] penitus [et] semot[is]

[In de linkermarge: vj t[estis] act[oris]]

Prouidus vir D[omi]n[u]s Johannes clericj p[res]b[yte]r capellanus

Residens Jn Rollario tornacen[sis] Dioces[is] Etatis quadragi[n]ta q[ua]tuor a[n]noru[m] vel circit[er] Testis pro p[ar]te d[i]c[t]i actoris p[ro]ductus citatus compulsusq[ue] pretextu l[itte]rar[um] co[m]mission[is] p[re]dict[...] necnon Receptus Juratus [et] absolutus Ac de [et] super p[ro]posit[is] per actore[m] tam libellan[do] q[uam] Rep[ro]testan[do] p[ro]posit[is] ex adu[er]so negat[is] suisq[ue] circumstant[...] Jnt[er]rogatus auditus [et] exami[n]atus Dicit [et] deponit medio suo Jurame[n]to Q[uod] Ip[s]e qui de Ip[s]o loco oriu[n]dus est et fere Jbidem o[mn]ibus suis diebus more[m] continuauit Bene scit q[uod] admodum semper dici et manuten[er]i audiuit in eod[em] loco q[uod] D[omi]n[u]s abbas de Zi[n]nebeke p[re]fatus est et semp[er] fuit patronus p[rese]ntator eccl[es]ie parochialis de Rollario et ceteroru[m] b[e]n[e]ficior[um] eiusd[em] parochie Jta q[uod] tota p[ar]ochia est de patronatu eiusd[em] D[omi]ni abbatis Eciam bene scit testis q[uod] locus vbi capella de qua In actis est notorie de p[ar]rochia et Jnfra metas parochie de Rollario Jpsi eni[m] capellanie testis loquens pro mult[is] p[re]teritis a[n]nis p[er]sonalit[er] deseruiuit sicut dicit vlt[er]ius Jnt[er]rogatus Jdem testis dicit q[uod] sup[er] d[i]c[t]e capellania fundat[i]o[n]e parum scit depon[er]e hoc excepto q[uod] bene Recolit dudu[m] dicj audiuisse q[uod] quond[am] Rogerus de licht[er]uelde d[i]c[t]am cap[ella]nia[m] fundauit Res[er]uando tres primarias eiusd[em] donationes per se seu eius heredes faciendas q[uod]q[ue] Jlla media[n]te Res[er]uatione Juri vlt[er]ius donandj eand[em] Renu[n]ciauerat et Ip[s]ius p[rese]ntatione[m] Reliquerat dicto d[omi]no abbati de

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

Zinnebeke p[er]petuo vlt[er]ius facienda[m] Vnde vt testis Jntellexit alique l[itte]re sunt ad quaru[m] tenores se Ressert sicut dicit Jnsup[er] Jnt[er]rogatus testis dicit se b[e]n[e] memorarj q[uod] dudum lapsis circit[er] quatuordecim a[n]nis d[i]c[t]a capell[an]ia collata fuit D[omi]no petro de grise per ludouicum de licht[er]uelde et alios heredes quond[am] d[i]c[t]i Rogeri fundatoris qui de grise demu[m] post aliq[uam]diu desup[er] habitas lites triu[m]phauit ac ea[n]d[em] cap[ella]nia[m] ex d[i]c[t]a donatione et non ex alio titulo pacifice possedit vsq[ue] suu[m] obitu[m] sciente teste qui pro Jllo t[em]p[or]e eid[em] cap[ella]nie des[er]uire consueuit Per [et] post cuius obitu[m] sciente teste D[omi]n[u]s abbas de Zi[n]nebeke p[re]fatus ad eand[em] cap[ella]nia[m] ta[m]q[uam] sic per obitu[m] vacantem p[rese]ntauit D[omi]no e[pisco]po tornacen[si] seu D[omi]nis eiusd[em] vicarijs que[n]d[am] Jacobu[m] vanden bussche qui exinde coll[ati]o[n]em [et] possessione[m] fuit assecutus Quiquide[m] Jacobus postq[uam] jam a dimidio a[n]no citra possessor eiusd[em] cap[ella]nie decessisset p[re]fatus D[omi]n[u]s abbas denuo ad eand[em] sic per obitu[m] vacante[m] p[rese]ntauit actore[m] p[rese]ntis cause Sup[er] cuiusmodj p[rese]ntat[i]o[n]e Ip[s]e actor ecia[m] vt fertur coll[at]io[n]e[m] assecutus est q[uem]admodu[m] testis dicit se a plerisq[ue] Jntellexissse Porro Jnt[er]rogatus dictus testis sup[er] fide [et] agnitione l[itte]rar[um] [et] sigillatoru[m] sup[er]ius designator[um] per eu[n]d[em] visoru[m] et Jnspectoru[m] dicit se paru[m] desup[er] scire depon[er]e al[ia]s q[uam] q[uod] sibi visu[m] est tam ex tenore l[itte]rar[um] q[uam] armis sigillis Jmpressis q[uod] Jp[s]e ab ip[s]o quond[am] Rogero dicte cap[ella]nie asserto fundatore emanaueru[n]t Et h[oc] signanter

p[ro]pt[er]ea quia est vnu[m] palliu[m] mortuoru[m] Jn eccl[es]ia de Rollario appellatu[m] vulgarit[er] de peldere van lichteruelde cui arma si[mi]lia armis formatis in sigillis p[re]dict[is] Jntexta seu Jnformata habentur Quare Jp[s]e testis satis credit eisd[em] l[itte]ris et sigillis ac content[is] Jn eisd[em] fidem esse adhibendam ymo Ip[s]e testis singulis attent[is] adhiberet si Ip[s]e l[itte]re adu[er]sum se Jn Judicio vel alibi exhibite essent vel producte Nil aliud Jnde sciens d[i]c[t]us testis sup[er] p[re]miss[is] o[mn]ibus [et] singulis Jnt[er]rogatus Diligent[er] [et] exa[m]i[n]atus Affirmans se p[re]missa pro mera v[er]itate deposuisse Om[n]ib[us] odio amore fauore timore Dolo [et] fraude p[re]mioq[ue] prece ac precio seclus[is] penitus [et] semotis

De Allodio

Sic audiui cu[m] Dicto adiu[n]cto [et] Reporto