Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1515**(3)

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-09-1472

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ad feriam sextam ante mathei" (18/09/1472).

Type: Opdracht van de officiaal van Doornik aan Jacobus de Allodio om bewijsstukken en getuigenverklaringen ten voordele van de eiser te verzamelen, in het kader van het proces tussen Grisolius de Thorout (eiser) en Monnandus de Rollario (verweerder)

Beschrijving: De officiaal van Doornik geeft Jacobus de Allodio, clericus, notaris en commissaris van de curie van Doornik de opdracht om de bewijsstukken en getuigenverklaringen ten voordele van Grisolius de Thorout, in diens proces tegen Monnandus de Rollario betreffende het bezit van de kapelanij aan het altaar van Sint-Joris in de kapel van Ter Bets te Roeselare, op de geƫigende wijze te verzamelen en voor te leggen aan het hof. Hij mag zich hiervoor laten bijstaan door een adjunct.

Opmerking: Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

Officialis tornacen[sis] Dilecto [et] fideli n[ost]ro Jacobo de allodio clerico pu[bli]co et curie tornacen[sis] notario [et] co[m]missario Jurato Sal[ute]m Jn D[omi]no Tibi de tuis fidelitate discretione [et] bona Diligentia merito confisi tenore p[rese]ntiu[m] co[m]mittimus [et] mandamus q[ua]t[e]n[u]s acceden[...] statim visis p[rese]ntibus vbi p[rop]t[er] hoc fu[er]it accedend[...] Testes quoscunq[ue] et p[ro]bationes alias quos [et] quas D[omi]n[u]s grisolius de thorout p[res]b[yte]r actor Contra D[omi]n[u]m monnandu[m] de Rollario Reum Cora[m] te loco n[ost]ri p[ro]duc[er]e voluerit pro sua Jntent[i]o[n]e fundanda et p[ro]banda sub sua tercia dilatione Jn et sup[er] content[a?] Jn petitione et alijs p[ro]posit[ionibus] dicti actoris ex adu[er]so negat[...] in quad[am] causa per [et] Jnt[er] ip[s]as p[ar]tes coram nobis In curia torn[acensi] mota [et] pendente Vice loco et auc[torita]te n[ost]ris Recipias Ip[s]isq[ue] testibus primo per te Jurat[...] et ad cautelam quoad actum deponen[...] ab om[n]ibus Jnt[er]dicti [et] exco[mmun]icationis senten[ti...] de quibud[am] a nobis Jn h[ac] p[ar]te absolui poteru[n]t [et] debebu[n]t Si [et] Jnq[uisi?]tu[m] h[uius]mo[d]i absolutione Jndigeant more solito absolut[...] de [et] sup[er] p[re]miss[is] per p[ar]tem adu[er]sam p[ro]ut Jn actis[?] cause videbis contineri negat[...] suisq[ue] circumstantijs vniu[er]sis singularit[er] singulos medijs eor[um] Juramentis Jnt[er]roges audias [et] diligent[er] examines dicto Reo ad vidend[um] [et] audiend[um] testes h[uius]mo[d]i Recipi [et] Jurare si h[oc?] vid[er]e vel audire voluerit primitus euocato Et testibus Jps[is] ad p[ro]hibend[um] veritati testimoniu[m] In hac

causa citat[a] et censura qua conuenit ecc[lesi]astica compulsis Quoru[m]quidem testiu[m] no[m]i[n]a cognomi[n]a dicta q[ue] et dep[o?]sitiones Jn script[is] Redact[is] nobis tornacj ad feriam sexta[m] an[te] mathei sub signo tuo manuali Reportes fidelit[er] p[ro]ut decet Tibi eni[m] ad p[re]missa om[n]ia [et] singula ac alia circa h[...c] n[e]c[essar]ia eciam ad citand[um] d[i]c[tu]m Reu[m] visur[...] [et] auditur[...] testes h[uius]mo[d]i sup[er] p[re]miss[is] et Jn hac causa veritati testimoniu[m] p[ro]hibere co[m]mittimus vices n[ost]ras et haru[m] serie [con]cedim[us] facultate[m] Adiuncto tu[m] tibi Jn p[re]miss[is] Decano [christ]ianitat[is] loci ac aliquo alio p[res]b[yte]ro vel d[i]c[t]e curie tornacen[sis] aut publico notario non suspecto Datu[m] anno D[omi]ni mill[es]imo quad[ringentesi]mo septuage[si]mo s[e]c[un]do feria sexta post egidij Sigillat[um] et sic sign[atum] forest pro offic[iali]