Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1515**(2)

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-08-1472

Type: Bevelschrift van de officiaal van Doornik dat de procesvoerende partijen toegang moeten krijgen tot de relevante documenten in het kader van het proces tussen Grisolius de Thorout en Monnandus de Rollario, op straffe van kerkelijke censuur

Beschrijving: De officiaal van Doornik verklaart dat hij van Grisolius de Thorout (eiser) en Monnandus de Rollario (verweerder) vernam dat bepaalde instanties documenten bezitten die licht kunnen werpen op de materie van het proces tussen de genoemde personen, en hij verplicht die instanties dan ook - op straffe van een kerkelijke censuur - om de genoemde partijen binnen de 6 dagen inzage te verlenen in die documenten, en hen minstens een kopie te laten maken van de inhoud ervan.

Opmerking: Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

[In de linkermarge: Tenor es.? [...]]

Officialis tornacen[sis] Om[n]ibus p[res]b[yte]ris et capellanis ciuitat[is] [et] dioces[is] notarijsq[ue] et app[ar]itori curie tornacen[sis] ad quos siue que[m] n[ost]re p[rese]ntes l[itte]re p[er]ueni[er]unt Sal[ute]m Jn d[omi]no Comp[ar]ens p[er]sonalit[er] et constitutus D[omi]n[u]s grisolius de thorout p[res]b[yte]r actor vnasecum Discreto viro Judoco de cottignies clerico d[i]c[t]e curie tornacen[sis] notario Jurato suo p[ro]cur[ator]e in p[rese]ntia Discreti viri Joha[n]nis Dibbout ecia[m] clerici d[i]c[t]e q[ue] curie tornacen[sis] notarij Jurati tamq[uam] D[omi]ni monnandj de Rollario p[res]b[yte]ri Rei Jn hac c[aus]a p[ro]curatoris nobis exposuit q[uod] no[n]nullj D[omi]ni Judices notarij q[ue] [et] tabelliones publici ac persone alie tam ecc[lesi]astice q[uam] seculares habent [et] penes se detinent In suis Registris firmis archiuis siue cistis [et] prothocollis no[n]nullas l[itte]ras Jnstrumenta processus acta notulas Reg[ist]ra compota [et] alia documenta siue munimenta ad c[aus]am per [et] Jnt[er] d[i]c[tu]m d[omi]n[u]m grisoliu[m] de thorout actore[m] ex vna et p[re]fatum d[omi]n[u]m monnandu[m] de Rollario Reum ex alt[er]a partibus coram nobis prendentem Jndecisam facientes [et] facientia et Jus Jp[s]ius actoris concernentes [et] concernentia que

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

quos et quas ip[s]e actor pro parte sua p[re]dic[er]e ac quib[us] vti et se Juuare vitendit[?] coram nobis Jn ead[em] causa Requirens p[ro]pt[er]ea debita cum Jnstantia quat[enu]s l[itte]ras compulsoriales sibi sup[er] p[re]miss[is] Jn forma debita conced[er]e Dignaremus atq[ue] vellemus hinc est q[uod] nos attendentes q[uod] Justa petentibus non est denegandus assensus vobis et v[est]r[u]m cuilibet mandamus q[ua]t[enu]s acceden[...] statim visis p[rese]ntibus vbi p[ro]pt[er] hoc fu[er]it accedend[...] prefatos D[omi]nos Judices notarios et tabelliones publicos et personas alias tam ecc[lesi]asticas q[uam] seculares de quibus opus fu[er]it et a latore p[rese]ntium fu[er]itis Requisiti habentes [et] penes se detinentes vel custodien[tes] h[uius]mo[d]i l[itte]ras Jnstrumenta p[ro]cessus acta notulas et alia Documenta siue munimenta ad c[aus]am d[i]c[t]i actoris conquerent[es] facientes vel facientia seu Jus Jp[s]ius quomodolibet concernen[tes] Requiratis et si opus fu[er]it moneatis seu v[est]r[u]m alter requirat et moneat Diligent[er] auc[torita]te n[ost]ri sub pena exco[mmun]icationis vt jnfra sex dieru[m] spaciu[m] post moni[ti]onem sibi f[a]c[t]am Jn[...?]te sequen[...] quoru[m] sex Dierum duos pro primo Duos pro secundo et Reliquos Duos Dies pro tercio [et] p[er]emptorio t[er]mino ac monitione cano[n]ica eis et eoru[m] cuilibet assignamus et ecia[m] assignetis seu assignet v[est]r[u]m alter h[uius]mo[d]i l[itte]ras Jnstrume[n]ta notulas Reg[ist]ra compota Juraq[ue] et mu[n]imenta ac alia docume[n]ta penes eos vel in eorum Registros firmis archiuis siue cistis [et] prothocollis exu[n]tes

et existentia ad d[i]c[t]am c[aus]am quomodolibet faciend[...] aut facientia in eoru[m] originali forma vel sub transsumpto talit[er] q[uod] eis In Judicio et extra merito valeat fides plenaria adhiberj et Jndubia adhiberi vobis aut alteri v[est]r[u]m p[rese]ntiu[m] executorj prefato ve actori conqueren[...] suo Justo [et] l[egi]timo mediante salario Dent tradent deliberent [et] expediant aut saltem per vos vel alteru[m] v[est]r[u]m copiari extrahi q[ue] [et] tra[n]scribi p[er]mitta[nt?] nobis ad D[i]c[t]am curiam tornacen[sem] deserend[um] et cora[m] nobis in d[i]c[t]a causa p[ro]ducend[...] d[i]c[t]o d[omi]no monnando Reo vel eius l[egi]timo p[ro]cur[ator]e pro eo ad h[oc] si Jnt[er]esse et hoc vid[er]e volu[er]it primitus euocato Alioq[uin] t[er]mino d[i]c[t]e monitionis elapso contra Jpsos sic monitos et non parentes ad dicte exco[mmun]icationis se[n]tentie fulminationem et al[ia]s procedemus et procedj mandabimus via Juris Nisi d[i]c[t]i monitj h[uius]mo[d]i monitionj se opposuerint vel causam cur ad Jd agendu[m] nu[m]me teneant[ur] coram nobis allegare voluerint efficacem Quo casu eciam Jn casu dilationis vel Refutationis citetis eosdem opponentes p[er]emptorie tornaci cora[m] nobis ad certa[m] diem competentem et Juridicuam vobis alatore p[rese]ntiu[m] no[m]i[n]andam Contra prefatu[m] conquerente[m] causas h[uius]mo[d]i oppositionis coram nobis ostensuros allegaturos [et] p[ro]secut[ur]os necnon super p[re]miss[is] om[n]ibus [et] singulis eoru[m]q[ue] circu[m]stantijs [et] dependentijs eid[em] conquerentj q...d[am] Justu[m] fu[er]it R[espo]nsio[n]es Cum Jntima[ti]o[n]e debita [et] consueta Nobis quid Jnde factum fu[er]it fidelit[er] Rescriben[...] Datu[m] a[n]no D[omi]ni Mill[es]imo quad[ringentesi]mo septuage[si]mo s[e]c[un]do feria sexta Jn p[re]festo decollationis s[anc]ti Joh[ann]is baptiste Sigillat[um] [et] sic sign[atum] Bauffremez