Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1515(5)

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-06-1472

Type: Antwoord door de verweerder op het verzoekschrift van de eiser in het proces voor de officiaal van Doornik tussen Grisolius van Thorout en Monnandus de Rollario betreffende het bezit van de kapelanij van Sint-Joris te Roeselare

Beschrijving: In het proces tussen Grisolius van Thorout (eiser) en Monnandus de Rollario (verweerder) voor de officiaal van Doornik, betreffende het bezit van de kapelanij van Sint-Joris te Roeselare, antwoordt de verweerder op het verzoekschrift van de eiser [zie BRU-AGSB-Z-n1515(4)]. Monnandus wordt de 'echte' kapelaan van Sint-Joris genoemd, omdat hij deze functie verkreeg van een afstammeling van de stichter, die volgens een pauselijke bul het collatierecht verkregen had. De verweerder eist dat het hof zou oordelen dat de aanstelling van Grisolius door de abt ten onrechte gebeurde, en dat Monnandus de rechtmatige eigenaar van het beneficie is.

Opmerking: Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

[In de linkermarge: R[espo]nsio Rej ad libellu[m] actoris]

Ad ea que minus pertinenter coram vobis venera[bi]li et circu[m]specto viro D[omi]no Officiali tornacensi dicta et proposita sunt pro parte grisolij de thorout predicte diocesis pro p[res]b[yte]ro se gerentis actoris se Capellanu[m] capellanie p[er]petuo sancti georgij Jn limitibus p[ar]rochie de Rollario eiusdem diocesis site dicentis et gerentis Respondet et dicit honestus et discretus vir monnandus De Rollario p[res]b[yte]r verus capellanus Jam dicte capellanie quatenus su[m]mus pontifex vniuersi orbis Jn sp[irit]ualibus Rector esse diuestitur qui De potestate adeo sibi collata concedere potest vni minorem alij maiorem auctoritatem

[rechterbovenhoek ontbreekt]

tum Jn beneficijs fundandis tum Jn conse[...] eciam Jn personis ydoneis beneficijs deseruiend[...] vti Jam diu est predecessoribus Nobilis et circu[m]spec[...] viri D[omi]ni Johannis de lichteruelde militis et stadij D[omi]ni ville Ypren[sis] q[ue] balliuj auctoritatem fundandj et conferendj predictam capellaniam ast personam ydoneam p[raese]ntandj contulit et concessit prout a perte suis bullis plombatis luculencius continetur De quaquid[em] auctoritate predicte De lichteruelde quiete vsi et gauisi fuere tam diu q[uod] contrarium Jn hominum memoria non existit et semper fuerunt vti sunt Jn vera possessione dicte auctoritatis De noticia et sciencia D[omi]norum Abbatum de Zu[n]nebeke predecessorum presentis Abbatis qui nu[m]q[uam] dictum De lichteruelde Jn Jam dicta possessione aliquam turbationem vel Jnquieta[tio]ne[m] facere potueru[n]t ymosi aliquam monissent questionem vel contrauersiam Jpsi optimo eorum Jure adminiculante Resistissent et Defendissent hijs non obstantib[us] placuit non diu est D[omi]no Abbatj D[i]c[t]i monasterij Jam dictam capellaniam conferre dicto actorj ac ei presentare et Jdem se Jntrusit et Jntrudj fecit et eandem capellaniam Jniuste occupauit et occupat prefatum D[omi]n[u]m monnandum de sua possessione sic spoliando Jn maximu[m] suum preiudicium pariter et grauamen Et quia spoliatus ante om[n]ia debet Restitui Jdeoq[ue] concludendo petit Jam dictus Reus et humilime supplicat per vos et v[est]ram

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

[Linkerbovenhoek ontbreekt]

[sentent]iam diffinitiuam aut decretum p[ro]nu[n]ciarj ac declararj p[rae]dictam p[raese]ntacionem collationem prouisionem et quicquid Jnde sequutum sit fuisse et esse Jniuste et Jndebite factum et nullius esse momentj et eidem Reo Jamd[i]c[t]am capellaniam possessionem et omne Jus quod verus possessor habere potest adiudicarj debere prefatoq[ue] actorj p[er]petuu[m] silencium Jmponendum fore eum Jn expensis huius litis factis atq[ue] fiendis condempnando Offerens ea que facti sunt Jnq[uaes?]tum necesse fuerit se vt moris est probaturum ad sup[er]fluam probationem mi[nu]e se astringit Et p[ro]testatur more solito saluo Jure mutandj muniendj corrigendj v[est]r[u]m benignum officium humiliter Jmploran[...] Datum anno D[omi]ni mill[es]imo quadringen[tesi]mo septuage[si]mo s[e]c[un]do feria sexta ante festum beati benedictj