Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1515(4)

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-06-1472

Type: Verzoekschrift door de advocaat van de eiser aan de officiaal van Doornik in het beneficieproces tussen Grisolius van Thorout (eiser) en Monnandus de Rollario (verweerder) betreffende het bezit van de kapelanij van Sint-Joris te Roeselare

Beschrijving: Johannes Le Brun, advocaat van de eiser in het proces tussen Grisolius van Thorout, priester en kapelaan van Sint-Joris te Roeselare (eiser) en Monnandus de Rollarius (verweerder) betreffende het bezit van de genoemde kapelanij, dient een verzoekschrift in bij de officiaal van Doornik om te vragen dat de eiser bevestigd zou worden in zijn bezit van de kapelanij, en dat de verweerder veroordeeld zou worden tot de kosten. De eiser verkreeg het beneficie immers van de abt van Zonnebeke, die sinds onheugelijke tijden in het bezit is geweest van de kapelanij. Monnandus beweert echter dat Grisolius de kapelanij op onrechtmatige wijze verkreeg.

Opmerking: Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

[In de linkermarge: libellus D[omi]ni grisolij actoris]

Coram vobis venerabili et circu[m]specto viro D[omi]no suo D[omi]no Officiali tornacen[si] Judice ordinar[io] et competen[te] partium Jnfrascriptarum dicit et Jn Jure proponit discretus vir D[omi]n[u]s grisolius van thorout p[res]b[yte]r cap[ella]nus capellanie perpetue sancti georgij site et fundate Jnfra limites p[ar]rochie de Rollario tornacen[sis] dioces[is] actor Contra et aduersus quendam monnandum de Rollario pro p[res]b[yte]ro se gerentem Reum verum esse q[uod] a tanto tempore et per tantum tempus cuius Jnicij siue

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

[linkerbovenhoek ontbreekt]

[...mem]oria hominu[m] non existit Abbas monasterij [...]e De Zijnnebeke ordinis canonicor[um] Regulariu[m] sancti augustinj morinen[sis] dioces[is] pro tempore ad causam Juris patronatus p[ar]rochialis eccl[es]ie de Rollario ac Dependen[tibus] eiusdem est Jn possessione pacifica ad predictam capellaniam Jnfra limites dicte p[ar]rochie De Rollario vt p[rae]tangitur constitutam Jllius vacationis tempore occurrente p[er]sonam ydoneam Reuerendo Jn [Christ]o patri et D[omi]no D[omi]no Episcopo tornacen[si] vel eius vicarijs p[raese]ntandj q[uod]q[ue] nuper dicta capellania per obitum quond[am] Jacobi vanden bussche clericj Dioces[is] tornacen[sis] dumviueret Jpsius capellanie vltimj possessoris vacante venerabilis pater D[omi]n[u]s Abbas modernus dicti monasterij prefatum D[omi]n[u]m grisolium actorem tanq[uam] habilem et ydoneum ad predictam capellaniam eidem D[omino] episcopo tornacen[si] seu eius vicarijs p[raese]ntauit pretextu cuius necnon collationis et prouisionis subsequutarum per eundem D[omi]n[u]m ep[iscopu]m seu eius vicarios dicto actorj factarum possessionem eiusdem capellanie Jdem actor legittime est assequutus Et licet eadem capellania cum suis Juribus et emolumentis vniversis dicto actorj et nulli alterj competierit et competat atq[ue] Debeatur De Jure Nichil[omin]us tamen dictus monnandus Reus premissa sciens et Jgnorare non valens quo spiritu motus nescitur

[rechterbovenhoek ontbreekt]

[In de linkermarge: Conclusio li[bel]li]

Jn d[i]c[t]am capellaniam se me[...] Jp[s]amq[ue] capellaniam Jniuste et J[...] occupat ac Jpsum D[omi]n[u]m grisolium actorem [...] Dicta capellania cum singulis Juribus et emolume[...] eiusdem gaudere possit aut valeat de facto Jmpediuit et Jmpedit Jn magnum dicti actoris dampnum p[rae]iudiciu[m] et grauamen Ex quibus p[rae]missis veris exu[n]tibus et que Reus vera fore Recognouit vel que sufficiunt ex eisdem Concludendo petit et humiliter supplicat Dictus actor per vos D[omi]n[u]m suum prelibatum ac v[est]ram diffinitiuam sentenciam siue Decretum Dici p[ro]nu[n]ciarj et declararj AnteDictas p[raese]ntacionem collationem et prouisionem cum om[n]ibus Jnde sequutis fuisse et esse Justas ac Rite et debite obtentas vexa[tio]nes q[ue] et molesta[tio]nes seu Jmpedimenta per Dictum Reum actorj Jn premissis factas et prestitas factaq[ue] et prestita fuisse et esse Jndebitas Jniustas et Jniquas ac Jndebite Jniuste et Jnique atq[ue] de facto prestitas Et propterea eidem actorj capellaniam antedictam cum singulis Juribus et pertinencijs suis vniuersis adiudicand[um] fore et per vos adiudicarj ac sibi actorj Jus Jn ea competere Declararj et p[ro]nu[n]ciarj Dictoq[ue] Reo de et sup[er] p[rae]missis silencium p[er]petuum Jmponendum fore et per vos Jmponj Jn hijs quoq[ue] et ad h[oc] ac Jn expen[sis] huius litis Jam factos

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

[Linkerbovenhoek ontbreekt]

[...] fiendis protestan[...] Reum sentencial[ite]r conde[m]pnarj [...]ri Justiciam Offerens se premissa que facti sunt et Jn facto consistunt sufficienter probatur[...] citra qua[m]cumq[ue] superfluam p[ro]bationem ad quod se non astringit sed protestatur sibi valere que probarj poterunt ex eisd[em] Jure addendj minuendj mutandj corrigendj eademq[ue] premissa Jn melius Reformandj ac quouis alio Juris beneficio sibi actorj manente saluo v[est]r[u]m benignum officium humiliter Jmplorando Datum a[n]no D[omi]ni mill[es]i[m]o quadringen[tesi]mo septuage[si]mo s[e]c[un]do feria sexta ante festum beati barnabe ap[osto]li mensis vero Junij die qui[n]ta Sic subscript[um] format[um] per mag[ist]r[u]m Johannem le brun actoris aduocatum