Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1515(1)

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-05-1472

Opmerkingen analytische datum: In 1472 viel Pasen op 29 maart; 'Exaudi'-zondag is de eerste zondag na Hemelvaart; deze viel in 1472 op 10 mei.

Type: Bepaling door de officiaal van Doornik dat een conflict tussen Grisolius van Thorout en Monnandus van Roeselare betreffende de kapelanij van Sint-Joris te Roeselare, voor het gerecht gebracht moet worden

Beschrijving: Officiaal De Bauffremez van Doornik laat weten dat Grisolius van Thorout, priester, er in geslaagd was om de kapelanij aan het altaar van Sint-Joris 'de Kerkemesse', in de parochie van Roeselare, te verkrijgen. Dit beneficie was vacant door het overlijden van Jacobus vanden Bussche. Toen bleek echter dat een zekere Monnandus de Rollario ook aanspraak maakte op dit beneficie. Alle belanghebbenden in deze zaak zullen via berichten in de kerken van Roeselare en Doornik opgeroepen worden om zich te melden met de nodige documenten, en de zaak zal voor de rechtbank beslecht worden.

Opmerking: Voor de structuur van het document, zie BRU-AGSB-Z-n1515.

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

[In de linkermarge: l[itte]re citatorie pro actore Reportate]

Officialis tornacen[sis] om[n]ibus p[res]b[yte]ris et cap[ella]nis ciuitatis et Diocesis notarijsq[ue] et apparitorj curie tornacen[sis] ad quos siue quem n[ost]re presentes littere p[er]uenerint Sal[ute]m Jn D[omi]no Discretus vir D[omi]n[u]s grisolius van thorout p[res]b[yte]r nobis cum querela exposuit q[uod] licet Jpse D[omi]n[u]s grisolius conquerens nuper capellaniam p[er]petuam sitam et fundatam ad altare sancti georgij de kerkemesse Jnfra methas perrochie de Rollario tornacen[sis] dioces[is] per obitum quondam Jacobi vanden bussche clerici Du[m]vixit eiusdem capellanie vltimj possessoris liberam et vacan[tem] obtinuerit sibi auctoritate ordinaria conferrj et de eadem cum suis Juribus et p[er]tinencijs vniuersis canonice p[ro]uiderj Jpsaq[ue] capellania sibi conquerentj et nulli alterj competat et debeatur de Jure Nichil[omin]us tamen quidam monnandus de Rollario pro p[res]b[yte]ro se gerens premissa sciens et ea

[Rechterbovenhoek ontbreekt]

Jgnorare non valen[...] Dictam capellaniam min[...] ac eundem conqueren[...] Jmped[...] fecit et facit quominus Jdem conquerens [...] ac Juribus et pertinencijs vniuersis eiusdem vti fr[...] et gaudere potuit et potest Jn magnum dicti conqueren[...] Dampnum preiudicium non modicum et grauamen Super quibus dictus conquerens nobis fecit hu[m]iliter supplicarj sibi per nos subuenirj et de Remedio p[ro]uiderj oportuno Quocirca ad h[uius]mo[d]i supplica[tio]ne[m] vobis et v[est]r[u]m cuilibet mandamus quat[enu]s acceden[...] statim visis p[raese]ntib[us] vbi propter h[oc] fuerit accedend[...] citetis seu v[est]r[u]m alter citet p[er]emptorie tornacj coram nobis ad certam Diem competen[tem] et Juridicam vobis a latore presencium nomi[n]andam spacium octo Dierum ad minus Jn se continentem Dictum D[omi]n[u]m monnandum de Rollario ad eius propriam p[er]sonam si co[m]mode valeat apprehendj Alioquin ad eius Domicilium et personam seu procuratoris si quem et quod habeat et Jn facie p[ar]rochialis eccl[es]ie de Rollario ac ad valuas ecclesie tornacen[sis] om[n]esq[ue] alios et singulos Jn dicta capellania Jus habere pretendentes et sua Jnteresse putantes quem et quos tenore presencium sic citamus contra p[rae]fatum D[omi]n[u]m grisolium van thorout p[res]b[yte]r[u]m seu eius legittimum p[ro]curatorem pro eo Cum

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-n1515

[Linkerbovenhoek ontbreekt]

[...]s litteris scripturis processibus [...emolu]mentis causam beneficialem h[uius]mo[d]i [...]en[...] eidem D[omi]no grisolio conquerentj super Jure et occasione Dicte capellanie quod Justum fuerit Responsuros vlt[er]iusq[ue] facturos et processuros ac fierj et procedj visuros ad actus Juridicos et necessarios gradatim et successiue et vsq[ue] ad diffinitiuam s[ente]n[t]iam Jnclusiue prout Jus et Ratio suadebunt Jntiman[...] eisd[em] citatis q[uod] siue Die Dicte citacionis coram nobis comparuerint siue non Nos nichil[omin]us Jn h[uius]mo[d]i causa ad actus Vlteriores procedemus et procedj mandabimus via Juris eorum absencia non obstante Et quid de premissis feceritis per v[est]ras patentes litteras aut Jnstrume[n]tum publicum Remissis p[raese]ntibus nobis fideliter Jntimare curetis Datum tornacj sub sigillo Sedis tornacen[sis] anno D[omi]ni millesimo quadringen[tesi]mo septuagesimo s[e]c[un]do feria sexta post D[omi]nicam exaudj Sic signat[um] de bauffremez