Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1542D

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-07-1781

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1781".

Type: Brief van procureur Devinck aan de griffier van Beselare betreffende het tiendenproces tussen de pastoor van Beselare (verweerder) en de abt van Zonnebeke en markies van Beselare (eisers)

Beschrijving: Brief van procureur C.V. Devinck de Oude aan de heer Delfortrie, schepen van de kasselrij van Ieper en griffier te Beselare, betreffende de verdere juridische stappen in het tiendenproces tussen de pastoor van Beselare, en de abt van Zonnebeke en markies van Beselare.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Gend 27[?] julij 1781

Mijnheer hier nevens de procedure bij Den pastor van becelaere van Contraditien op gisteren gedient dewelcke uijtgewisselt is geworden iegens onse gediende contradictien Soo dat ick alsnu Soo haest als het mogelijck is Sal verwachten de noodige procedure van Solutien om dese Saecke daermede te doen advanceren blijve steet met Veneraetie

Mijnheer

VE[erweerdigheijts] ootmoedegen ende onderdaenigen Dienaer

C.V. Devinck 1781 doude Pr[ocureur]

test

Mijnheer

Mijnheer delfortrie Schepenen Der Casselrije van jpre ende greffier tot becelaere te bestellen in het Casselrije huijs Tot jpre