Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1546B

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-07-1783

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "van den jaere ende ontbloot 17 Eenentachentigh" (1781).

Type: Verklaring door Martinus Masschelein dat de pastoor van Beselare novale tienden liet ophalen op de Oude-Hond-Hoek van de abdij van Zonnebeke te Beselare

Beschrijving: Martinus Masschelein verklaart dat de pastoor van Beselare 6 schoven tarwe liet ophalen als novale tiende voor het jaar 1781 op de Oude-Hond-Hoek, die toebehoort aan de abdij van Zonnebeke.

Tekst

test

Den onderschreven Martinus Masschelein declareert ende getuijght dat den heer pastor Van Becelaere heeft doen ophaelen Ses schoven terweCooren als Novaele vruchten uijt Sijnen houckthiende genaemt den oudenhondthouck competeerende aen d'abdije van Zonnebeke van den jaere ende ontbloot 17 Eenentachentigh en welke terweschooven stonden op het Landt gebruijckt doer Michiel Verbrugge ende Sijn geestimeert weert te sijn twee stuijvers courant ider Schoof uijtmakende tsamen de Somme van twalf Stuijvers Courant tgeen jck hebbe ontfaen van den heer prelaet van Zonnebeke den 6 julij 1783

martinus masschelein

test

a...mt. van Novaele tot Becelaere