Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1546

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in tjaer 1780"; "in tjaer 1781".

Type: Rekening door de pastoor van Beselare van de door hem geïnde novale tienden 1780-1781

Beschrijving: G.F. van Calbergh, pastoor van Beselare, verklaart welke novale tienden hij heeft doen ophalen in de jaren 1780 en 1781; het betreft haver-, vlas-, tarwe-, bonen- en tabakstienden. Het totaal van de opgehaalde tienden bedraagt 10 pond 11 schelling.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Staet over tgene jk onderschreven hebbe doen ophaelen vande novale thienden in tjaer 1780 ende 1781 alvooren in tjaer 1780 opgehaelt 18 schoven haver op tland van joannes polderman volgens estimatie aen drij orden jder - 1: 7: 0 jtem in tjaer 1781 opgehaelt op tselve land elf bondels vlas aen 7 stuij[vers] jder - 7: 14: 0 jtem noch opgehaelt op tland van michiel verbrugge ses schoven terwe - 0: 18: 0


------------------------------ 9: 19: 0

voorders geve jk te kennen dat joan[nes] bap[tis]te de lobel debet is volgens estimatie over thien schoven terwe aen twee schele jder - 2: 0: 0 jtem ignatius verbrugge is debet over thien schoven terwe en ses schoven boonen - 2: 12: 0 joseph loridon vijf schoven boonen en 180 planten toubak - 4: 10: 0 Caesar lescouwier over 58 planten toubak - 1: 9: 0


------------------------------ 10: 11: 0

G. F. van Calbergh pastor tot beeclaere