Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1576F

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-09-1781

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "op den 23 Deser" (23/09/1781).

Type: Verzoek door C.J. Delfortrie aan de raadspensionaris van Ieper, om hem een stuk te bezorgen dat procureur De Vinck Junior in Gent nodig heeft in de zaak tussen de pastoor van Beselare, en de markies van Beselare en de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Brief van C.J. Delfortrie aan de heer Vermeersch, raadspensionaris van de stad Ieper: Delfortrie verzoekt dat Vermeersch hem het 'advertissement', dat nodig is in de zaak van de pastoor van Beselare tegen de markies van Beselare en de abt van Zonnebeke, zou laten bezorgen, aangezien een zoon van Delfortrie morgen naar Gent vertrekt, en deze zou het documenten aan procureur De Vinck Junior kunnen bezorgen.

Tekst

test

Mijn heer

Betrauwende UE[dele] het noodigh ende versochte advertissement Jn de saecke heer marquis ende prelaet van zonnebeke jegens onsen heer pastor opgestelt heeft bidde mij tselve te laeten toeCommen mits Een van mijn soonen morgen vertreckt naer gendt om tselve ter handt te stellen aen Sieur De Vinck Junior Den welcken mits het verlies van sijnnen vaeder die op den 23 Deser overleden is ende wiens ziele UE[dele] recommandere alsnu gebruijcken Sal voor procureur

Jn afwachtinge hebbe dEere van te wesen Jn alle grootachtinge

Mijn heer

VE[deles] oodt[moedighe] ende onderd[aenigh]e D[ienae]re C.J. Delfortrie

Becelaere 29 [septem]bre 1781

test

Mijn heer

Mijn heer Vermeersch raet pensionaris Der Stede van Ende Tot Jpre