Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1593

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-11-1522

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "te bamesse anno xvC xxijtich" (01/10/1522).

Type: Kwitantie door Pieter de Dondere aan Kathelijne Jans S…pe en haar mede-erfgenamen, voor de betaling van de rente van De Lombaard te Roeselare, ten voordele van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Pieter de Dondere, een priester die optreedt in naam van de abt van Zonnebeke, verklaart dat hij van de weduwe Kathelijne Jans S…pe en van haar mede-erfgenamen de som van 24 schelling parisis Vlaamse munt ontving, van een rente op De Lombaard, in de Krommewinkelstraat te Roeselare.

Tekst

test
[voorkant]

Ontf[aen] bij mij h[eer] piet[er] de donde[re] p[rie]ste[re] als machtich wesen[de] va[n] mij[n]e[n] hee[re] den p[re]laet en[de] conue[n]te van zu[n]nebeke va[n]d[er] wed[uw]e kathelijne Jans [kimper?] en[de] va[n] hare mede aeldijnghers de so[m]me va[n] xxiiij s p[arisis] vlae[m]sch[er] mu[n]te va[n] Re[n]ten vp den lombaert gheheel Jnde cro[m]mewijnckele strate te Roess[ela]re gheuallen en[de] v[er]scene[n] te bamesse a[nn]o xv.C xxij.tich Jn oorcond[en] mij[n] cleen ha[n]dteeke[n] h[ier] ond[er]e ghestelt den xvj.ste[n] Jn noue[m]ber a[n]no voorscreuen

P. Dondere