Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1604

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-05-1729

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1729".

Type: Kwitantie door M. Pijpe aan de abdij van Zonnebeke, voor de vergoeding voor zijn diensten in een transactie tussen de abdij en jonker De Raedt

Beschrijving: M. Pijpe verklaart dat hij 6 gulden 10 stuiver ontving van Hubrecht Verenne, die deze som betaalde in opdracht van de abt van Zonnebeke. Hij wordt vergoed voor zijn diensten in de rentetransactie tussen de abdij en jonker De Raedt, echtgenoot van de dochter van wijlen jonker Guill[iam]e Gheerardij, heer van Klerkshove.

Tekst

test
[voorkant]

Ontfaen van S[ieu]r hubrecht verEnne ouer den heere prelaet en[de] abdie van zonnebeque ses Guldens thien stuijuers ouer het passeren transactie ende Creatie rente met d'acten Grossen ouergheleuert ende dat Tusschen de voors[eijd]e abdie en[de] Jo[ncke]r de Raedt Jn huijwel[ijck] hebbende jo[ncvrauw]e[?] de dochter van w[ijlen]t Jo[ncke]r guill[aum]e Gheerardij ouerLeden heere van Clercxhoue Jpre desen 8.en meij 1729

S[omm]a fl. - 6: 10: 0

M. Pijpe 1729

61: 2 25 ____ 36: 2