Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1521

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-02-1768

Type: Voordracht door de rector van Leuven van Guilielmus Franciscus Van Calbergh aan de abt van Zonnebeke, voor een kerkelijk beneficie

Beschrijving: De rector van de universiteit van Leuven draagt Guilielmus Franciscus Van Calbergh, baccalaureaat in de theologie, voor aan de abt van Zonnebeke, voor het verkrijgen van een kerkelijk beneficie. Hij doet dit op basis van een pauselijk privilegie.

Tekst

test
[voorkant]

RECTOR Almae Universitatis Studii generalis Oppidi Lovaniensis Mechliniensis Dioecesis Reverendo admodum ac Amplissimo Domino Abbati de Sonnebeke

Salutem in Domino sempiternam, cum agnitione veritatis. CUm jam dudum Sancta Sedes Apostolica attendens labores & merita fideliter studentium, fructumque exinde Ecclesiis & Fidei Catholicae prove- nientem, de Apostolicae potestatis plenitudine concesserit & indulserit Rectori praefatae Universitatis pro tempore existenti, ut de quinque Ma- gistrorum ad hoc in congregatione solita ipsius Univeritatis deputandorum consilio & assensu possit & valeat, singulis Praelatis, Capitulis, Collegiis, & singularibus personis Ecclesiasticis utriusque Sexus, Saecularibus & Regularibus, collationem, provisionem, praesentationem, electionem seu quam- vis aliam dispositionem, Beneficiorum vel officiorum Ecclesiasticorum, in diversis terris & dominiis in litteris Apostolicis desuper confectis, latius ex- pressis consistentium communiter vel divisim habentibus, nominare unum Clericum ex studentibus, & graduatis dictae Universitatis, in illa residenti- bus; statueritque & ordinaverit eadem Sancta Sedes Apostolica, quod Prae[onleesbaar door plooi] Capitula Conventus, Collegia & Personae hujusmodi, ac Successo- res eorum, quibus nominationes hujusmodi factae fuerint, eisdem Clericis sic nominatis de uno Beneficio Ecclesiastico cum cura & sine cura, Cleri- co saeculari in titulum conferri, & per talem regi & gubernari solito, quod quovis mense, Apostolico vel ordinario nuncupato, perpetuis futuris temporibus vacare contigerit, ipseque nominatus per se, vel procuratorem suum ad hoc ab eo specialiter constitutum, infra unius mensis spatium, postquam sibi vel eidem procuratori de hujusmodi Beneficii vacatione constiterit, duxerit acceptandum, possint, teneantur & debeant omninò provi- dere, nec possint de beneficio vel officio hujusmodi interim, etiam antè acceptationem eamdem; nisi postquam eis constiterit, quod Clerici ad illa sic nominati, illa acceptare noluerint, aliàs vel aliter quomodolibet disponere. Ac decrevit irritum & inane si secus super his à quodam, quavis aucto- rirate, scienter, vel ignoranter contingeret attentari, certisque Judicibus dedit in mandatis, quatenùs ipsi si & postquam de nominatione, & accep- tatione hujusmodi certa fides eis facta fuerit, ac Praelati & collatores praefati litteris parêre hujusmodi recusarent, aut per triduum negligerent, vel differrent, Beneficia vel officia hujusmodi per nominatos, vel procuratores praedictors ut praefertur acceptata, eis post acceptationem cum omnibus juribus & pertinentiis suis auctoritate Apostolicâ conferrent, & assignarent: prout haec & alia cum diversis antelationibus, praerogativis, derogationi- bus, & aliis clausulis in eisdem litteris Apostolicis latius continentur. Quae quidem requisitio, & expectatio per triduum, cum ipsis nominatis dispen- diosa ac laboriosa axisterent: ac interea temporis alii in ipsa beneficia intruderentur, vel intrudi possent; Gregorius XIII. volens hujusmodi incom- modis occurrere; et adversus ea Universitati praedictae providere: motu suo proprio statuit, decrevit & declaravit, de caetero, insinuationem seu praesentationem hujusmodi sufficienter factas intelligi debere, si fiant per litteras ad valvas Ecclesiae affixas, illarumque relictâ copiâ in loco solitae re- fidentiae ipsorum Collatorum, si eorumdem collatorum praesentia commodè haberi non posset, etiamsi collatores ipsi quibus hujusmodi Nominationes Universitas praedicta facere tenebatur, essent Capitula, Collegia, Conventus, Episcopi, Archiepiscopi, & Sanctae Ecclesiae Romanae Cardinales, & alii quicumque, ad quaecumque Beneficia, etiam in Metropolitanis & Cathedralibus Ecclesiis sita, absque ulteriori inquisitione facienda vel eorum dem Ordinariorum Collatorum collatione expectanda. Hinc est quod Rector praefatus dictis indultis omnibus Ecclesiis meritò gratis, & acceptabili- bus inhaerendo, Auctoritate Apostolicâ nobis concessâ & quâ fungimur in hac parte, Vobis Reverendo admodum ac Amplissimo Domino Abbatis de Sonnebeke pro Reverendo Domino Guilielmo Francisco Van Calbergh presbytero et sacrae Theologiae Baccalaurreo formato in eadem Universitate residente & graduato, super hoc ut Beneficium vel Officium Ecclesiasticum ad collationem, provisionem, praesentationem seu aliam quamvis dispositionem vestras quomodolibet pertinens, postquam illud vacare, & eundem Rev[erendo] Domino guilielmum franciscum van Calbergh vel procuratorem suum illud intra praetacti mensis spatium acceptare contigerit, pacificè & quietè assequi valeat, & vos ipsum ad illud recipiens & admittatis, preces nostras dirigimus, & ipsum ad hoc de quinque Magistrorum ad hoc in congrega- tione solita ipsius Universitatis Deputatorum consilio & assensu nominamus per praesentes, dummodo tamen ipse Rev[erendus] D[omi]nus Guilielmus franciscus van Calbergh nominatus in dicta Universitate tempore acceptationis ejusmodi actu residens fuerit. Exhortando vestram charitatem, ut ob honorem Sanctae Sedis Apostolicae, nostrique & dictae Universitatis amorem ejusmodi litteris parêre & juxta illarum tenorem pro- cedere dignemini: ne praefatus Rev[erendus] D[omi]nus Guilielmus franciscus van Calbergh ad Judices praefatos pro Juris remedio recursum habêre cogatus, & ut apud eamdem Sedem valeatis de prompta obedientia meritò commendati. In praemissorum autem fidem & testimonium Sigillum Nominationum dictae Universitatis praesentibus nostris Litteris duximus subimprimendum. Datum Lovanii Anno à Nativitate Domini Millesimo Septingentesimo Sexagesimo octavo mensis februarii die vigesimâ tertiâ

De Mandato Magnifici Domini Rectoris G.A. Hendrickx Secret[arius]