Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1547*

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-04-1781

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "28. maerte 1781" (28/03/1781); "30: Dito" (30/03/1781); "3. april 1781" (03/04/1781).

Type: Rekening en kwitantie van de baljuw van Beselare aan de abt van Zonnebeke, voor het verzamelen van getuigenissen betreffende de novale tienden te Beselare

Beschrijving: V.R. Vandenameele, baljuw van Beselare, maakt zijn rekening op voor diensten verleend aan de abt van Zonnebeke. Het betreft het verzamelen van getuigenissen betreffende de inning van novale tienden in de parochie. Het totaal van zijn rekening bedraagt 41 pond 12 schelling parisis. Hij verklaart dit bedrag van de abt ontvangen te hebben.

Tekst

test

Staetjen van vaccatien ghemeriteert bij V[?] R. vandenameele Balliu der prochie van Becelaere over ghelicht te hebben de naervolgende attestatien ten versoucke van den Seer Eerweerde heer prelaet der abdije van Zonnebeke in ponden parisis soo volgt

28. maerte 1781 gedresseert attestatie wegens de novael thiende verleent Bij pieter vercamere - 2: 8: 0

Een Jdem van waignon - 2: 8: 0

Een Jdem p[iete]r van acker - 2: 8: 0

Een Jdem jgnaes verbrugge - 2: 8: 0

Een Jdem fran[ciscu]s rogez - 2: 8: 0

andere van den Selven wegens de afgehaelde novael thiende op t'Lant polderman - 1: 4: 0


------------------------------------ 13: 4: 0

BRU-AGSB-z-n1547

Rapport - 13: 4: 0

30: Dito gemaeckt copie mandaet tot doen jnterdictie jn handen van michiel masschelein kerkmeester groot

4: feuillietten a 4. st[uijvers] jder - 1: 12: 0

30: dito gedaen de selve jnterdictie met relaes - 2: 8: 0 gedaen de selve jnterdictie met relaes - 2: 8: 0

30. Dito geweest naer Zonnebeke tot geven Jnstructie - 1: 8: 0


-------------------------------- - 18: 12: 0 3. april 1781 gemaeckt Copie mandaet tot doen jnterdictie in handen Cornelis de norme autaer bewaerder van O[nse] L[ieve] V[rauw]e groot te feuillietten - 1: 12: 0

gedaen de selve jnterdictie met relaes - 2: 8: 0

Fait Copie van het selve mandaet tot doen jnterdictie


-------------------------------------- - 22: 12: 0

Raport       - 22: 12: 0

jn handen van joannes Bourij - 1: 12: 0

Jtem formul attestatie voor joannes Bourij wegens de afgehaelde novael thiende op t'Lant polderman - 1: 4: 0

Fait Copie Retenue van alle de voorgaende Stucx Sament groot 46. feuillietten a 3. Stuijvers jder Comt - 13: 16: 0 [46 3 - 13.8]


------ Sament - 41: 12: 0

ontfaen van den Seer Eerweerden heer prelaet der abdije van zonnebeke dese Eenen- veertigh ponden twalf schelen parisis desen 18. april 1781

Vandenameele

test

Staetien van den heer den Bailliu van Becelaere

Statien vanden heer den Bailliu van Becelaere