Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1605

Algemene gegevens

Analytische datum: 18-02-1219

Type: Bevestiging door de gravin van Vlaanderen en Henegouwen van een schenking van grond te Lampernisse aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Johanna [van Constantinopel], gravin van Vlaanderen en Henegouwen, laat weten dat Thomas de Lampernesse afstand heeft gedaan van 57,5 gemeten land en 40 roeden die hij in leen hield van de gravin. Het land brengt jaarlijks 16 pond op, ligt in de parochie van Lampernisse (ten oosten en ten westen van de Zeedijk), en wordt 'Hernesse' genoemd; hij doet ook afstand van alle rechten die hij op die grond had. Johanna gaf die grond aan de kerk van Zonnebeke, in eeuwige aalmoes, mits behoud van zekere rechten. Thomas ontving van Johanna voor zijn allodium [= vrijleen] dat hij in diezelfde parochie had, 30 gemeten grond in leen, die evenveel waard waren als de grond die hij aan Johanna overdroeg.

Opmerking: Uittreksel uit register; in de tekst na het sterretje, onderaan het document, wordt het register beschreven waaruit de tekst gekopieerd werd; de titel bovenaan het document geeft aan dat de tekst onder Capitulum 80 staat; hieruit leiden we af dat de tekst werd gekopieerd uit het privilegieboek van de abdij van Zonnebeke (BRU-AGSB-Z-R13), voor welk register BRU-AGSB-Z-n1606 regesten biedt. // Voor de data, namen, instellingen en functies, zie BRU-AGSB-Z-27.

Tekst

test
[voorkant]

Confirmatio Johanne Comitisse Frandrie Cap[itulum] 80

Ego Johanna flandrie et Hannonie comitissa omnibus notum facio tam presentibus quam futuris quod fidelis meus Thomas de Lampernesse reddidit Jn manus meas 57. mensuras terre et dimidiam et 40 hastas quam terram tenebat de me in feodum que valet annuatim 16 lb et Jacet in parochia de Lampernesse et dicitur Hernesse secus zeedijck ab orientali parte et occidentali parte et quidquid Juris habebat in terra illa scilicet releuia emptiones et vendiciones resignauit in manus meas: et ego Diuini amoris Jntuitu pro salute anime mee totam terram predictam cum omnibus que dictus Thomas in eadem habebat dedi Libere eccl[es]ie B[eate] Marie De Sinnebeke in perpetuam eleemosinam Jta quod mihi retinui in hospitibus qui super illam terram manent vel manebunt in posterum totam Justitiam et talliam et petitionem et exercitus et equitationem et Jdem Thomas De Allodio suo quod habebat in eadem parochia recepit de me 30 mensuras in feodum que bene tantum valent quantum valuit terra quam in manus meas resignauit [...?]et autem hoc Pactum stabile maneat in per- petuum eidem Eccl[es]ie presentem contuli paginam sigillo meo et ipsius Thome sigillo roboratam Datum Jnsulis feria 2 ante diem Cinerum Anno D[omi]ni 1218 mense februarii

  • Retractum ex certo antiquo reg[ist]ro cooperto correo rubro in quarto scripto caractere antiquo in parcameno nec non ex alio reg[ist]ro inde resumpto et scripto co[m]muni charactere cooperto in parcameno albo in folio in quibus habetur quod sequitur