Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1609**

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-07-1783

Type: Verklaring door de deurwaarder van de Raad van Vlaanderen dat een kopie van BRU-AGSB-Z-n1609 betekend werd aan de schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper

Beschrijving: E.F. Liebaert, deurwaarder van de Raad van Vlaanderen, verklaart dat een kopie van BRU-AGSB-Z-n1609 betekend werd aan de schepenen van de Zaal en kasselrij van Vlaanderen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1609** staat in de marge van BRU-AGSB-Z-n1609, onder BRU-AGSB-Z-n1609*.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

[In de linkermarge: Geinsinueert Copie deser ende annexe Copie requeste aen mijnheeren schepene[n] der Zaele ende Casselrie van Jpre t'hunder Colegiale vergaderinghe ten effecte als bij het appointement hier vooren vermelt Dezen 12.en Jully 1783 toor[conde]n deurw[aerde]re vanden raede Jn Vlaenderen

E. F. Liebaert

Algesien fiat ord[onnan]tie ut patitur Sallaris d[eurwaerde]re = 2 lb: 10: 0 d par[isi]s

D.┬░ [da/orstenhadin?]