Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1609*

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-07-1783

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den 4 deser" (04/07/1783).

Type: Bevel van de Raad van Vlaanderen aan de schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper, om de pastoor van Langemark inzage van een document te verlenen, en hem een kopie te laten maken

Beschrijving: Het hof - in casu de Raad van Vlaanderen - beveelt de schepenen van de Zaal en kasselrij van Ieper om de verweerder - i.e. de pastoor van Langemark - inzage te verlenen in een document, en er op eigen kosten een kopie van te laten maken

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1609* staat in de marge van BRU-AGSB-Z-n1609.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

[In de linkermarge: Algesien t'hof ordonneert schepenen der Zaele ende Cassel- rije van ipre aen den v[erweerde]re t'sijnen Coste te verleenen inspectie ende Copie van het stuck ofte bescheed bij d'annexe Requeste van den 4 deser vermelt actum 10 julii 1783 Vanseveren

[ses?] eenen gaf over rapport

[La?Cost?]]