Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1514(2)*

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-02-1623

Type: Aanstelling door de deken van de Christenheid van Roeselare van Casparus vanden Kerchoue, als kapelaan van het Heilig Kruis in de kapel van Bets te Roeselare

Beschrijving: Hermannus Schollins, deken van de Christenheid van Roeselare, stelt in opdracht van de bisschop van Brugge [zie BRU-AGSB-Z-n1514(2)] meester Casparus vanden Kerchoue, baccalaureaat in de theologie en pastoor van Beveren, in het bezit van de kapelanij van het Heilig Kruis in de kapel van Bets te Roeselare.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1514(2)* staat op de rugzijde van BRU-AGSB-Z-n1514(2). // Er bestaan twee documenten met het nummer 'n. 1514'; wij noemen ze respectievelijk 'BRU-AGSB-Z-n1514(1)' en 'BRU-AGSB-Z-n1514(2)'.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ego Hermannus Schollins anno Domini 1623 calendis Februarij decanus districtus Rolleriensis vigore litterarum retroscriptarum induxi Dominum ac magistrum Casparum vanden kerchoue Sanctae Theologiae Baccalaureum formatum Pastorem in Beuere in realem et actualem possessionem capellanie Sancte Crucis fundate in Sacello de Bets sito in parochia de Rousselare et omnium Jurium inde dependentium per osculum altaris Ecclesie et reliquas solemnitates solitas Quod attestor subscripto nomine meo proprio anno et die suprascriptis presentibus Domino Guylslemus Lessens et nataljs[?] Billandt testibus ad premissa vocatis et specialiter requisitis

Hermannus Scholl[ins] Decanus Rollariensis