Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1539*

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-06-1576

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Jaere 1574"; "kersmesse Lxxiiij" (25/12/1574).

Type: Kwitantie aan W[ille]m Boone voor de pacht voor het jaar 1574 voor het Troost-leen te Oostnieuwkerke

Beschrijving: Uittreksel uit een rekening van Jan, de natuurlijke zoon van de heer Van Haveskercke, die optreedt als ontvanger van diens goederen, voor het jaar 1574: men ontving 5 pond groten pacht van W[ille]m Boone, voor het Troostleen in de parochie van Oostnieuwkerke. Dit leen wordt gehouden van het hof van Izegem.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1539* staat onder BRU-AGSB-Z-n1539.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Andere extraict vut zeker rekenijnghe faict bij Jan den naturlicken zone van mijn heere van Haueskercke als ontfanghere van zijne goederen van ougst ende Jaere 1574 die ghepresigneert es in auditie van Jo[ncke]r Phlips vanden berghe heere van Wateruliet etc[etera] opden xxv.en Junij 1576 waerInne onder de rubrijcque van ontfanghe staet t'naerschreuen

Ontfaen van W[ille]m boone ouer den pacht van troost leen Ligghende Jnde voornomde prochie van Nieukercke twelcke te leene ghehauden es vande heerlichede van Jseghem groot xij ghemeten voor vijf ponden grooten tsiaers ouer kersmesse Lxxiiij zijn iij.e Jaere van[de] ix.en - v £ g[rooten]

De zelue rekenijnghe was onderteeckent bij Phlips vanden berghe heere van Watervliet helminghe etc[etera]

test
[achterkant]

Rakende De thiende van het Rosleen