Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven71

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-02-1681

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den j maerte 1681" (01/03/1681).

Type: Pacht door Rogier Soenen van grond aan de Hanebeek te Zonnebeke van de dis van Zonnebeke, voor een termijn van 2 jaar

Beschrijving: Rogier Soenen verklaart dat hij 3 gemeten grond aan de Hanebeek, die toebehoren aan de dis van Zonnebeke, in pacht heeft ghenomen voor een termijn van 2 jaar, en voor een jaarlijkse principale pachtsom van 24 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

test
[voorkant]

Den onders[chreuen] kent ghenoomen te hebben in pachte den 16 februarij 1681 drie ghemeete[n] lants gheleeghen bij de haenebeecke de[n] disch van sonnebeke competeere[nde] welcke hij te vooren noch in pacht heeft ghehadt voor een termijn van twee iaere[n] sonder meer beghinne[nde] de[n] j maerte 1681 het eerste iaer e[nde] dat voor de so[m]me van vierentwijntich ponde[n] p[arisis] bij iaere e[nde] van ghotspennijnck vijf s p[arisis] in teecke[n] der waerheit hebbe dit onderteeckent date alsboue[n] met aduu van Pieter baele[n] e[nde] pieter va[n] huele als dischmeesters van sonnebeke neeme[nde] oock tsijne[n] Laste alle pointijnghe[n] e[nde] settijnghe[n] straetboete[n] e[nde] andere laste[n] volghen[de] de lande[n] mits quamet oorlooghe weese[n] sal hebben moderatie e[nde] quijtschel[...] ghelijck sijne ghebeure[n] sulle[n] hebbe[n]

Rogier soenen

pieter baelen

pieter van heule

test
[achterkant]

Pachtbrief om Rogier soenen 1681

het haenhof heeft e[nde] pachte caerel meesseman e[nde] het ander stick ian bouwen onse[n] burchmeester 1691 soo het blijckt vut de disscheboecke[n]