Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven16*

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-08-1684

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "het iaer 1685".

Type: Berekening van de resterende pachtschuld van Caerel Goemaere op het einde van zijn pacht, en kwitantie

Beschrijving: Berekening van de overblijvende schuld van Caerel Goemaere na de overdracht van zijn pachtgrond te Zonnebeke aan de dis van Zonnebeke [zie BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven16]. In de marge staat dat Goemaere zijn uitstaande schuld betaalde.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven16* staat onder BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven16.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Ghereeckent en[de] gheffent met de[n] ond[erschreuen] Caerel goemaere de[n] 15 ougst 1684 raecke[nde] alle het ghemeens van[den] disch soo blijft hij boue[n] alle betaelijnghe[n] e[nde] den prijs inbegrepen noch de[n] disch schuldich neeghe[n] ponde[n] e[nde] 9 s p[arisis] e[nde] onder seecker bespreeck vj lb p[arisis] dus m[emori]e

it[em] ouer een seecker rentien iij[?] £ p[arisis] 15 en[de] 2 s p[arisis] tsamen 18 lb 9 s p[arisis]

dr[...?]st van[de] groeite va[n] het iaer 1685 vj lb p[arisis] tsam[en] 24 lb 9 s

reeste iiij lb xj s p[arisis]

m[emori] datum in caerels busch[?] v[er]hoert an caerel meessema[n] te [...?] vj lb p[arisis] dus [...?]

bouen alle betaelijng[he][...?] door caerel goemaere

[In de linkermarge: Caerel goemaere heeft in alles voldaen]

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven16 [achterkant]

Prijs van[de] busschen en[de] landt dat Caerel ghoemaere heeft ghecedeert te[n] faueure van[den] disch van Sonnebeke

ghepacht door Rogier soenen te maerte 1684 en[de] ian boutte[n] te maerte 1684