Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven64

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-11-1603

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te baefmesse 1604" (01/10/1604); "1603".

Type: Verpachting door de dis van Zonnebeke van grond te Moorslede aan Jan de Grijse, voor een termijn van 3 jaar

Beschrijving: Heinderick van Elslande, dismeester van Zonnebeke, gaf 2 bunders grond met woonhuis in de parochie van Moorslede in pacht aan Jan de Grijse. De verpachting gebeurde bij opbod en met brandende kaars. De pachttermijn is 3 jaar, de principale jaarlijkse pachtsom bedraagt 19 pond parisis per bunder.

Opmerking: Chirograaf.

Tekst

test
[voorkant]

Kennel[ijck] sij alle[n] de[n] gonne[n] die dese p[rese]nte L[ett]ren sulle[n] sie[n] ofte hoore[n] Lese[n] doe[n] te wetene dat heinderick van elslande Jnde qualijteit als dischm[eeste]re van[den] Disch va[n] zonnebeke heeft Jn goede[n] Loijaele[n] pachte ghegeue[n] bij drie sondaechsche kerckghebode[n] va[n] xiiij daghe[n] te xiiij daghe[n] de nomb[re] van twee bund[er]e[n] Lants met ee[n] wonhuis Ligghe[nde] Jnde prochie va[n] moorselede west va[nde] capell van s[in]te akarijs daer Jan rombout bij pachte vp wont e[nde] dat vut crachte van vsanze[n] van rente mijts de erfachteghe van[de] and[er]e besette beloue[n] heurl[ieder] achterstelle[n] vp te legghe[n] e[nde] dit de[n] termijn va[n] drie Jaere[n] achter ee[n] volghen[de] Jngae[nde] te baefmesse 1604 e[nde] alzoo van Jaere te Jaere welcke voorn[omde] twee bund[er]e[n] zijn te[n] Laeste[n] kerckgebode met het berne[n] van een keerse naer Langhe v[er]hooghe[n] ghebleue[n] vp de[n] persoon va[n] Jan de grijse vp te gode ij s vj d p[arisis] van Lijfcoope iiij lb p[arisis] daer of hem de helft betaelijn[ghe] doet e[nde] van prijncepaele[n] pachte de so[m]me va[n] neghenthie[n] pon[den] par[isis] te[n] aduena[n]te van[den] bundere voor welck ond[er]hout voorschreue[n] hem boorghe e[nde] princepael gheconstituert heeft Jnghele[n] de grijse hier af sin ghemaect twee voorwuerde[n] dee[n] ghel[ijck] de[n] and[er]en e[nde] ghesnede[n] deur de[n] naem Jesus e[nde] bij mij als de kerckgebode[n] gecome[n] te hebben ond[er]teeckent dese[n] xij.e[n] noue[m]ber 1603

1603 Jan Danee[n?]

test
[achterkant]

pachtbrief