Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven63***

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-05-1677

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te baefmesse een duist ses hondert ende vijfentseeuentich" (01/10/1675); "te baefmesse 1676" (01/10/1676); "den 24 februarij 1663" (24/02/1663).

Type: Verlenging van de pacht in BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven63** met 6 jaar

Beschrijving: Pieter Verstraete filius Sanders verlengde de pacht in BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven63** in naam van Sanders Verstraete filius Jan met een termijn van 6 jaar, met instemming van de dismeesters van Zonnebeke, Corneelis van Eecke en Anteunis Mallet, en van de heren en de pastoor van Zonnebeke. De voorwaarden zijn dezelfde als in de pachtbrief van 24/02/1663, die werd opgesteld door Iaecques Quijnten [zie BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven63*]. De jaarlijkse pachtsom bedraagt 40 pond parisis [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven63 [voorkant]

Jtem den voorschreue[n] Pacht is noch v[er]langht bij de[n] voorschr[euen] Sanders v[er]straete fi[liu]s Ja[n] ter accepta[ti]e van P[iete]r v[er]straete fi[li]us Sanders in teecke[n] der waerheit hebben wij neffens Corneelis van eecke en[de] Anteunis mallet als dischmeesters va[n] sonnebeke met het aduu van beide de heeren va[n] Sonnebeke mits de[n] Heere Pastor gheadmitteert het verlanck van[de] nieu pacht voor een termijn van ses achtereenuolghen[de] iaere[n] waerua[n] het eerste sal beghinne[n] te baefmesse ee[n] duist ses hondert en[de] vijfen- tseeuentich en[de] sal expireere[n] te ba[efmess]e 1676 e[nde] soo voorts van iaere tot iaere tot expireere[n] van[de] ses iaere[n] en[de] [aantal woorden doorstreept] en[de] dat op de conditie[n] in[den] eerste[n] pachtbrief vermelt gheschreeue[n] door iaecques quijnte[n] de[n] 24 februarij 1663 en[de] dat voor de so[m]me bij iaere [woord doorstreept] van veertich ponde[n] p[arisis] suiuer ghelt ten[?] voor ghotspennijnck vij s p[arisis] te[n] waere datter door troubels va[n] oorlooghe en[de] andere ruwijne[n] van[de] milteere sij quaeme[n] te lijden ofte excessijue contributien moetsten betaelen sal hebben quijtschel en[de] moderatie naer het ghoetduncke[n] en[de] segghen van[de] Heeren in teecken der waerheit hebben wij dit onderteeckent den 25 mei 16 een duist ses hondert en[de] vijf en tseeuentich

Cornelis van eecke

Anth[eun]es mallet

pieter v[er]straete

Toorconde Cijntie van damme h[uisvrau]we van Jan verstraete