Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven63**

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-07-1669

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "baefmesse 1670" (01/10/1670).

Type: Verlenging door de dis van Zonnebeke van de pacht in BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven63*, voor een termijn van 6 jaar

Beschrijving: Pieter Rentij, dismeester te Zonnebeke, verleent verlenging van de pacht van Sanders Verstraete filius Jan [zie BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven63*], met instemming van de heren en de pastoor van Zonnebeke, voor een termijn van 6 jaar, en voor een jaarlijkse pachtsom van 45 pond parisis.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Ghegheeuen op deese voorschreeue[n] conditien an[de] voorgaen[de] pachter vermelt nieut[?] van pacht[?] met aduu van beide de heeren mits den heere pastor door mij onders[chreuen] dischmeester pieter rentij aen sanders verstraete F[ili]us Jan den 25.e iulij 1669 voor een termijn van ses achtereenvolghen[de] iaeren voor de so[m]me van vijf enveertich ponden p[arisis] bij iaere waer van het eerste valle[n] sal baefmesse 1670

Toorconde Pieter rentij

Cijntie[n] de h[uisvrau]we va[n] Sanders v[er]straete f[ili]us Jan bij Laste va[n] haeren man