Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven62**

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-02-1689

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "halfmaerte 1689" (15/03/1689). // De datering bevat 2 verschillende jaartallen: "1690" en "een duist ses hondert neeghenentachentich" (1689); gezien de aanvang van de pacht, is waarschijnlijk het laatste jaartal correct.

Type: Verlenging van de pacht in BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven62* door de dis van Zonnebeke aan Jan Verstraete filius Sanders met een termijn van 6 jaar

Beschrijving: De dis van Zonnebeke stemt in met een verlenging van de pacht in BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven62*, aan Jan Verstraete filius Sanders, met een termijn van 6 jaar.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven62** staat onder BRU-AGSB-Z-Doos13trisPachtbrieven62*.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

ghegheeue[n] [con]tinuatie voor ee[n] termijn van ses iaere[n] an Jan verstraete f[ili]us Sanders een termijn van ses iaere[n] beghinne[nde] het eerste iaer halfmaerte 1689 op de voorgae[nde] conditie[n] met het aduu van[den] heere pastor en[de] fran[ciscu]s vandermesch e[nde] marijn goemaer als dischmeersters va[n] Sonnebeke op de conditie[n] voorseit in teecken der waerheit hebbe[n] wij dit onderteeckent de[n] 25 februarij 1690 ee[n] duijst ses hondert neeghenentachentich